De zomer komt eraan: hoe ziet de arbeidsmarkt eruit voor bijbanen en vakantiewerk?

De zomerperiode breekt aan. Sommige bedrijven zetten het werk op een lager pitje omdat veel medewerkers op vakantie zijn. Maar veel organisaties kunnen in deze tijd van het jaar ook versterking gebruiken om het werk door te laten gaan en bieden (vooral jongeren) bijbanen en vakantiewerk aan. Hoe ziet de arbeidsmarkt voor bijbanen en vakantiewerk er momenteel uit? Lees het hier!

De vraag naar bijbanen in 2023

Als we kijken naar het aantal geplaatste vacatures voor bijbanen*, zien we in onderstaande grafiek dat de vraag vanaf maart begon toe te nemen en tot en met mei niet meer is gedaald. Deze stijging kan mogelijk verklaard worden doordat bedrijven hun bezetting op orde willen hebben voor de zomermaanden. Ook vinden we in onze data van 1 tot en met 20 juni meer dan 5.000 vacatures voor bijbanen. We verwachten dat de stijging die vanaf maart te zien is ook in juni zal doorzetten.

Als we de vraag van dit jaar vergelijken met dezelfde periode in 2022, zien we dat de vraag naar bijbanen wel wat hoger lag, maar dat de stijging ongeveer op hetzelfde moment plaatsvond als in 2023. Ook zien we in maart 2022 een kleine piek, terwijl in maart 2023 de vraag naar bijbanen zelfs heel licht daalt.

trendgrafiek van de vraag naar bijbanen in 2022 en 2023
We hebben gekeken naar vacatures waarin het gaat om werk dat als bijbaan wordt aangeboden.

Veel vraag naar vakantiekrachten

Naar welke specifieke functies is er precies veel vraag? We hebben een top 10 voor je op een rijtje gezet van maart tot en met half juni voor 2023. Die vind je terug in de afbeelding hieronder. De soorten functies die we hierin terugzien, zijn over het algemeen veel voorkomende functies voor bijbanen, zoals kassamedewerker, huishoudelijke hulp of bezorger. Maar we zien ook dat werkgevers zoeken naar vakantiekrachten voor in de zomerperiode. Dat zou ook de toename in de vraag naar het aantal bijbanen in de afbeelding hierboven kunnen verklaren. Nederlandse bedrijven zijn dus vanaf maart ongeveer bezig met het goed organiseren van hun bezetting voor de zomermaanden. Opvallend is dat er geen enkele bijbaan in de horeca in de top 10 terug te vinden is.

Top 10 functietitels bijbanen 2023
Top 10 functietitels bijbanen 2022

Hoe zag de top 10 meest gevraagde functies voor bijbanen er dan eigenlijk uit voor diezelfde periode in 2022? Daarin zien we minder functietitels terug voor vakantiekrachten. Ook zien we dat de functie ‘Vakantiewerk huishoudelijke hulp’ nog op plek 7 in de top 10 stond en in 2023 is deze functie gestegen naar plek 3. De vraag naar vakantiewerk voor huishoudelijke hulp is afgelopen jaar dus flink toegenomen. 

De vraag naar bijbanen vanuit bemiddelaars en directe werkgevers

Welke bemiddelaars en bedrijven zijn vooral op zoek naar vakantiekrachten? De grootste directe werkgever is Intergamma, de organisatie achter GAMMA en KARWEI. Bij de bemiddelaars is het YoungCapital die veruit de meeste vacatures uit had staan voor vakantiewerk. Een logisch resultaat, aangezien YoungCapital zich richt op jongeren die werk zoeken. Bekijk hieronder de andere directe werkgevers en bemiddelaars die in de top 5 terug te vinden zijn.

Top 5 directe werkgevers en bemiddelaars bijbanen

Wil je ook meer inzicht in de arbeidsmarkt?

Ben je benieuwd wat Jobdigger voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

ChatGPT een baanbrekende ontwikkeling? Dit is wat we tot nu toe terug zien in vacatures

De komst van ChatGPT in de wereld kan worden omschreven als een baanbrekende ontwikkeling op het gebied van kunstmatige intelligentie. ChatGPT opent deuren in veel sectoren. Van klantenservice tot marketing en van technische ondersteuning tot onderwijs. Maar wat zien we er tot nu toe van terug in vacatures in Nederland? Wordt ChatGPT in veel vacatures genoemd? En op welke manier is er vraag naar? Wij brengen het in beeld met onze arbeidsmarktdata. Lees het hier!

Hoe vaak vinden we ChatGPT terug in vacatures?

We brengen de ontwikkeling van ChatGPT op de arbeidsmarkt in beeld met Jobdigger Insights. In onderstaande grafiek is te zien dat we in het eerste kwartaal van 2023 een stijging zien in het aantal vacatures waarin ChatGPT wordt benoemd. Het gaat iedere maand om tientallen vacatures waarin we de term ‘ChatGPT’ terugvinden. Rond halverwege mei ging het om bijna 200 vacatures. We zien dat deze stijging doorzet. Aan de hand van de grafiek zouden we kunnen zeggen dat organisaties direct op deze ontwikkeling anticiperen, aangezien de tool in november gelanceerd werd. Naar verwachting zal de stijging van het aantal keer dat ChatGPT in vacatures benoemd wordt ook in het tweede kwartaal van 2023 doorzetten.

Ook hebben we in kaart gebracht hoe het aantal vacatures met ChatGPT op de arbeidsmarkt in Nederland is verspreid. Bekijk hieronder de heatmap.

Binnen deze branches en functies vinden we ChatGPT vooral terug

In welke branches wordt ChatGPT nu benoemd in vacatures? De functietitel waar ChatGPT het vaakst wordt genoemd is voor de functie Software Engineer. Vervolgens zien we dat de tool vooral in marketing gerelateerde vacatureteksten terugkomt. Bekijk hieronder voor welke functies ChatGPT het vaakst in vacatures wordt benoemd.

Dit wordt er over ChatGPT in vacatures geschreven

Het is niet alleen interessant om te weten of ChatGPT benoemd wordt in vacatures, maar ook op welke manier het beschreven staat in een vacaturetekst. Omarmen organisaties deze tool en hoe willen ze ChatGPT gebruiken in hun dagelijkse werk? Als we kijken naar een aantal vacatures uit de marketingbranche, lezen we veel terug dat organisaties ChatGPT gebruiken als ondersteuning in hun dagelijkse werkzaamheden. Bijvoorbeeld voor het creëren van content. Soms wordt er zelfs in de functie-eisen beschreven dat de organisatie het belangrijk vindt dat je goed om kan gaan met een tool als ChatGPT. Tot slot zien we in vacatures in de IT-branche vooral terug dat er vraag is naar mensen die veel weten van kunstmatige intelligentie en tools zoals ChatGPT.

ChatGPT: baanbrekende ontwikkeling of niet?

Enerzijds zien we, op basis van onze arbeidsmarktdata, dat de komst van ChatGPT impact heeft op de vraag naar personeel. In vacatureteksten wordt de tool vaak genoemd als ondersteunend middel in de dagelijkse werkzaamheden. De komst van het systeem kent uiteraard ook uitdagingen en ethische vraagstukken. Zo zijn er bijvoorbeeld zorgen geuit over de verspreiding van desinformatie en de impact op werkgelegenheid. Maar het is nog vroeg om hier conclusies over te trekken. Wij zijn benieuwd hoe deze trend zich doorzet, jij ook?

Wil je ook meer inzicht in de arbeidsmarkt?

Ben je benieuwd wat Jobdigger voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op!