Een laatste blik op 2018 en dan… even genieten

Het jaar 2018 stond in het teken van krapte op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is in beweging; zo constateerden wij eerder dit jaar een sterke toename in de vraag naar mbo-beroepen. Kandidaten voor zowel mbo-beroepen als beroepen in andere sectoren, de ICT-sector bijvoorbeeld, bleken schaars te zijn en dus lastig te werven. In de recruitmentwereld is hier het afgelopen jaar veel over gesproken. Oplossingen als employer branding, doelgroepanalyses en het verbeteren van de candidate experience werden naar voren geschoven om het probleem van grote schaarste aan te pakken.

In deze context hebben wij gestreefd om ook in dit jaar jullie een transparanter beeld van de arbeidsmarkt te geven. Een duidelijk beeld van de arbeidsmarkt blijft essentieel om potentiële klanten binnen te halen, schaarse kandidaten te bereiken en te werven en om je cliënt op weg te helpen naar een geschikte baan.

We vinden het fijn dat Jobdigger op zoveel verschillende manieren ingezet wordt en dat jullie er zoveel baat bij hebben. We hopen dat jullie in 2019 net zo betrokken zijn als in 2018 en doorgaan met ideeën aandragen en problemen melden. Op deze manier bouwen we samen aan Jobdigger en zorgen we ervoor dat onze oplossingen naadloos aansluiten op jullie behoeften. Bovendien waarborgen we op deze manier de kwaliteit van de geleverde data.

Het verbeteren en ontwikkelen van onze oplossingen gaat gepaard met verandering in de vorm van nieuwe features. We merkten dat er een groeiende behoefte was aan een extra toelichting van deze features en hebben daarom een serie webinars voor Leadgeneratie en Loopbaan georganiseerd. In 2019 gaan we door met het organiseren van deze maandelijks-terugkerende webinars. Ze vinden elke laatste dinsdag van de maand plaats, de exacte data volgen nog.

Ten slotte, naast de lancering van het vernieuwde DoelgroepenDashboard, hebben we in 2018 veel aandacht en tijd in Jobdigger Loopbaan gestoken en zijn er meerdere koppelingen met verschillende recruitment-/ATS-systemen tot stand gekomen. We horen van verschillende klanten dat zo’n dergelijke koppeling grote voordelen met zich meebrengt, waaronder tijdswinst en een efficiëntere manier van werken.

Kortom, het jaar 2018 was een mooi jaar vol ontwikkelingen. Wij zetten dit door in 2019 en zien er naar uit om jullie ook in het komende jaar een transparant beeld van de arbeidsmarkt te geven. Maar nu eerst even genieten: wij wensen jullie prettige Kerstdagen en een heel gezond en gelukkig Nieuwjaar!