Webinar: Arbeidsmarkt Update Week 18

Huidige stand van zaken & nieuwe kansen op de arbeidsmarkt

Nu de arbeidsmarkt snel verandert, hebben Jobdigger, OnRecruit en Intelligence Group de handen in een geslagen om wekelijks de meest actuele arbeidsmarktdata te presenteren via een wekelijks webinar op donderdag tussen 11:00 – 12:00 uur.

Alle drie de organisaties hebben actuele en unieke data over de vraag én aanbodontwikkeling op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tijdens het webinar worden deze gedeeld en is aan het einde ook de mogelijkheid om extra vragen te stellen óf verdiepingen te suggereren voor de volgende week.

Het aanmelden voor het webinar op donderdag 30 april is gratis en kan hier.

Programma

11:00   Algemene arbeidsmarktupdate afgelopen week

Duiding van ontwikkelingen, en nieuwe kansen

Door Geert-Jan Waasdorp, Intelligence Group

11:15   Ontwikkelingen aan de vraagkant van de arbeidsmarkt

Inzoomend o.a. op de regionale arbeidsmarkt, uitzendbureaus en welke bedrijven vraag naar arbeid hebben uitstaan

Door Joeri Renkema, Jobdigger

11:30   Ontwikkelingen aan de aanbodkant van de arbeidsmarkt

Inzoomend op online trends, conversies en online gedrag van baanzoekers

Door Dirk Meeuws, OnRecruit

11:45   Mogelijkheid voor (aanvullende) vragen

12:00   Einde

Deelname aan het webinar is gratis. Het webinar wordt ook opgenomen en is na te kijken.

Aanmelden voor het webinar.

Halvering stageplaatsen ten opzichte van 2019

Kwart minder vacatures sinds intelligente lockdown. Krimp lijkt te vertragen. Vraag naar recruiters halveert bijna.

Belangrijkste waarnemingen week 17 op de Nederlandse arbeidsmarkt:

Rotterdam/Arnhem, 22 april 2020. Uit analyses van Jobdigger en Intelligence Group over de meest actuele arbeidsmarktdata van de Nederlandse arbeidsmarkt (tot en met zondag 19 april), zijn de onderstaande waarnemingen en conclusies te trekken:

  • Er is een kwart (-24%) minder vraag (vacatures) sinds de intelligente lockdown. Sinds het begin van het jaar zijn er gemiddeld 36% minder vacatures.
  • De meeste vacatures zijn verdwenen bij het bedrijfsleven (-35%) sinds de intelligente lockdown. Met -16% is de krimp bij de uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus een stuk kleiner.
  • De daling in het aantal nieuwe vacatures lijkt te af te vlakken of zelfs te stabiliseren, na vijf weken intelligente lockdown.
  • De meeste vacatures zijn verloren gegaan in Zeeland, Groningen, Flevoland en Overijssel. Met name in Zeeland en Groningen lijkt de vraaguitval te versnellen. In Friesland is de vraaguitval het kleinste en is er in week-16 zelfs sprake van een licht herstel.
  • Het aantal stages is sinds de intelligente lockdown, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met 50% gedaald. Ten opzichte van het begin van 2020 is het aantal stages met 43% gedaald.
  • Het aantal bijbanen is sinds de intelligente lockdown, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met 64% gedaald. Ten opzichte van het begin van 2020 is het aantal bijbanen met 47% gedaald.
  • De totale vraag blijft -historisch gezien- redelijk groot met 45.606 nieuwe online vacatures in alleen week 16-2020.
  • De vraag naar zowel bureau- als corporate recruiters is bijna gehalveerd sinds de crisis (-47%).

Slechts in een klein aantal beroepen is op dit moment extra vraag. In 81% van alle beroepsgroepen in Nederland is momenteel sprake van een krimpende vraag. Het relatief goede nieuws is dat het absolute volume aan nieuwe vacatures met 45.606 vacatures nog steeds groot is én dat de daling in nieuwe vacatures lijkt af te vlakken na de eerst grote klap die medio maart heeft plaatsgevonden. De bijna halvering (-47%) van de nieuwe vraag naar zowel bureau- als corporate recruiters is hier een gevolg van, evenals het stagneren van de mobiliteit op de arbeidsmarkt van deze groep.

Voor vooral jongeren lijken de problemen op de arbeidsmarkt groot te zijn. In vergelijking met 2019 (in de vergelijkbare weken van 15 maart tot en met 19 april 2020) is het aantal gevraagde stages met 50% gedaald en het aantal bijbanen met 64%. Ook lijkt deze groep, met relatief veel flexibele en tijdelijke contracten, meer dan gemiddeld geraakt te worden door de coronacrisis.

“De arbeidsmarktcrisis die aan het ontstaan is, is op veel onderdelen anders dan die na aanleiding van de financiële crisis. In een periode van maanden zal het aantal werklozen worden gehaald waar in de vorige crisis bijna 5 jaar voor nodig was. Ook het aantal jongeren, schoolverlaters, flexwerkers en zzp’ers zullen harder geraakt worden dan bijvoorbeeld de 50-plusser”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

Meer informatie

Elke donderdag om 11:00 is er een uitgebreid webinar over de actuele arbeidsmarktontwikkelingen. Daarin wordt per week, naast de actuele ontwikkelingen, een onderwerp uitgediept over o.a. doelgroepen, sectoren, regio’s of toenemende werkloosheid.

Gemiddeld 20% minder nieuwe vacatures sinds de intelligente lockdown

Bureaus, bouw, land- en tuinbouw en ambtenaren laten groei zien. 

Rotterdam/Arnhem, 15 april 2020. Wekelijks brengen Intelligence Group en Jobdigger de meest actuele ontwikkelingen in kaart op de Nederlandse arbeidsmarkt. In week 15 (tot en met 12 april 2020) laten uitzend- en werving & selectiebureaus voor de tweede week op rij een week-op-week groei in het aantal nieuwe vacatures zien. Dit wordt voor een deel bepaald door seizoensarbeid en deels de tijdelijke vraag (piek- en ziek) van beroepen als postbodes, thuiszorgmedewerkers. In het bedrijfsleven zien we een verdere afname van het aantal nieuwe vacatures. Dat aantal ligt in de eerste vier weken van de crisis (15 maart tot 12 april) nu gemiddeld 32% lager dan in de eerste in de 10 weken van 2020 (van 5 januari tot 14 maart).

Met name in de provincies Zeeland (-40%), gevolgd door Flevoland en Groningen (-38%) en Limburg (-36%) is de krimp het grootst. Tot en met vorige week leek de crisis nauwelijks effect te hebben op de vraag in Friesland, maar daarin is in de eerste week van april een flinke correctie gekomen. Inmiddels is ten opzichte van het begin van het jaar ook sprake van krimp in Friesland (-18%).

Opvallend is dat sinds het begin van de intelligente lockdown op 15 maart er bijna 200.000 nieuwe vacatures online zijn bijgekomen. Dat is ondanks een krimp ten opzichte van het begin van het jaar een zeer groot aantal. “In de vraag naar personeel zien we weliswaar krimp, maar tegelijkertijd is in absolute termen de vraag groot en zien we dat de vraag vanuit bureaus groot blijft en de krimp in vacatures beperkt. Zij lijken daarmee een stootkussen te vormen op de arbeidsmarkt en ook de vraag naar seizoensarbeid en piek en ziek op te vangen” Aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group

Krimpberoepen en beroepen met extra vraag

Van de 383 beroepsgroepen die worden gemeten, laten er 314 (81%) sinds het begin van de crisis krimp zienten opzichte van het begin van het jaar. 63 beroepen laten een groei zien en zes zijn ongewijzigd. Er vallen harde klappen bij beroepen zoals ‘piloten’, ‘schoenmakers’, ‘luchtverkeersleiders’, ‘treinmachinisten’, ‘Mannequins en modellen’ en ‘Huishoud(st)ers in privéhuishoudens’. In absolute zin, is de grootste krimp bij beroepen zoals ‘demonstrateurs’, ‘reisconsulenten’, ‘kelners’, ‘koks’ en ‘keukenhulpen’


TOP 20 KRIMPBEROEPEN
Gemiddelde krimp sinds 15 maart t.o.v. nieuwe vraag eerste 10 weken van 2020
Piloten-100%
Schoenmakers-92%
Industrieel ingenieurs en productie-ingenieurs-74%
Demonstrateurs-73%
Chef-koks-73%
Luchtverkeersleiders-71%
Bookmakers, croupiers e.d.-70%
Interieurontwerpers en decorateurs-70%
Reisconsulenten en reisbureaumedewerkers-66%
Hotelreceptionisten-65%
Restaurantmanagers-65%
Verkopers in fastfoodrestaurants en snackbars-64%
Treinmachinisten-64%
Klantenvoorlichters-64%
Bedieningspersoneel van machines voor de vervaardiging van productenvan textiel, bont en leer-64%
Scheppende en uitvoerende kunstenaars-64%
Barpersoneel-64%
Afwerkers van drukwerk en boekbinders-63%
Technici en assistenten op het gebied van de fysiotherapie-62%
Dierenartsen-60%

Naast de krimpberoepen zijn er de afgelopen vier weken ook beroepen geweest met extra vraag. Naast seizoengerelateerde arbeid zoals in de land-, akker- en tuinbouw, zien we extra vraag in de bouw, zorg, bij de overheid, onderwijs en in de postbezorging. Hieronder staan de 20 beroepen waarin extra vraag is ontstaan.

 Gemiddelde extra vraag sinds 15 maart t.o.v. nieuwe vraag eerste 10 weken van 2020
Bedieningspersoneel van mobiele land- en bosbouwmachines47%
Postboden en postsorteerders40%
Gereedschapsmakers e.d.30%
Akkerbouwers en groentetelers23%
Huisartsen20%
Kraandrijvers en bedieningspersoneel van takels e.d.19%
Leidinggevende functies in de bouwnijverheid17%
Onderwijsgevenden in het secundair onderwijs17%
Stukadoors14%
Toezichthoudend personeel in de bouwnijverheid13%
Lassers en snijders12%
Telecommunicatie-ingenieurs12%
Ongeschoolde arbeiders in de weg- en waterbouw11%
Thuishulpwerkers10%
Stedenbouwkundigen en verkeersplanologen9%
Product- en kledingontwerpers9%
Metselaars e.d.8%
Ambtenaren: vergunningen8%
Verpleegkundigen met middelbare opleiding7%
Fruittelers7%

Arbeidsmarktupdate 16 april 2020

In de komende weken wordt elke donderdag om 11:00 uur een webinar verzorgd met daarin de laatste de actuele arbeidsmarktontwikkelingen. Zowel aan de vraag- als aanbodkant van de arbeidsmarkt. Hiervoor kunt u zich gratis inschrijven via onze websites.

Bijna een kwart minder nieuwe vacatures (-24%) ten opzichte begin 2020

Bedrijven (-43%), bureaus (-10%), Groningen, Drenthe en Zeeland grootste daling

7 april 2020, Rotterdam/Arnhem. Ten opzichte van het begin van het jaar, zijn er in de laatste week van maart/begin april (week 14) substantieel minder nieuwe vacatures online gepubliceerd. In de laatste week van maart ging het om 53.772 unieke online vacatures, een daling van 24% ten opzichte van de eerste week van januari. Zou je het seizoen effect meerekenen zou het gaan om een daling van 25% ten opzichte van deze week in maart 2019. Het bedrijfsleven laat de grootste daling zien in de nieuw gepubliceerde vacatures ten opzichte van het begin van dit jaar, met een daling van 43%. Bureaus (uitzend- en W&S bureaus) daarentegen slechtst 10% minder vacatures, met in de laatste week van maart zelfs een kleine groei ten opzichte van een week daarvoor. Dit blijkt uit gezamenlijke analyses van Jobdigger en Intelligence Group. 

De 10 meest gevraagde functies door bureaus, eind maart/begin april 2020

1. Magazijnmedewerker

2. Medewerker Klantenservice

3. Vrachtwagenchauffeur

4. Accountmanager

5. Werkvoorbereider

6. Elektromonteur

7. Operator Food

8. Timmerman

9. Verzorgende IG

10. Administratief Medewerker

Grote regionale verschillen, qua opleidingsniveau nauwelijks verschillen

In Groningen, Drenthe, Zeeland en Overijssel zien we de grootste daling in nieuwe vacatures. In Groningen is de daling 44%, gevolgd door Drenthe met 39%, Zeeland 36% en Overijssel 33%. In Friesland is opvallend genoeg nog nauwelijks sprake van een daling in nieuwe vacatures. In de laatste week van maart waren dat er 1.508. Een daling van -2% ten opzichte van het begin van het jaar en een groei van +8% ten opzichte van week 13.

De daling van nieuwe vacatures per opleidingsniveau is voor alle niveaus nagenoeg gelijk. De vraag naar academici is met 26% gedaald ten opzichte van het begin van het jaar, voor hbo’ers met 25% en voor mbo’ers met 23%.

“Ten opzichte van het begin van het jaar krijgt de arbeidsmarkt een enorme klap, zelfs zonder het meenemen van de seizoenseffecten. Je kunt ook zeggen dat na de afgekondigde maatregelen in Nederland (12 maart) en ruim 153.000 nieuwe online vacatures bij zijn gekomen. Dat impliceert zeker niet dat de arbeidsmarkt tot stilstand is gekomen. Op dit moment vervullen met name uitzendbureaus een enorm belangrijke rol om de piek-en-ziek-vraag in de arbeidsmarkt op te vangen. Er is derhalve nog genoeg dynamiek, maar de richting van de beweging is wel sterk dalende.” Aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group

Arbeidsmarktupdate 7 april 2020

In de komende weken en maanden zullen Jobdigger en Intelligence regelmatig updates geven over de actuele arbeidsmarktontwikkelingen. Zowel aan de vraag- als aanbodkant van de arbeidsmarkt.

Corona specials: Wie is nu op zoek naar personeel? Leadgeneratie voor de arbeidsmarkt

In deze veranderende tijden op de arbeidsmarkt helpen we jullie graag met het vinden van openstaande opdrachten bij bedrijven in Nederland. Wie is momenteel op zoek naar personeel? Zolang we thuis zitten in verband met het Coronavirus zullen wij wekelijkse webinars geven waarin we dit laten zien.

24 maart: https://attendee.gotowebinar.com/rt/1393921664938856971

31 maart: https://attendee.gotowebinar.com/register/1652333285745426955 

7 april: https://attendee.gotowebinar.com/register/4316187176567643659 

14 april: https://attendee.gotowebinar.com/register/6871194913798172683 

21 april: https://attendee.gotowebinar.com/register/8683390187773273870

28 april: https://attendee.gotowebinar.com/register/1270847831167909390