Kansen voor starters in beeld met arbeidsmarktdata

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor de arbeidsmarkt, zo ook voor de starters op de arbeidsmarkt. Waar zij de afgelopen jaren vaak snel een baan vonden, sluiten nu meer bedrijven (tijdelijk) de deuren voor nieuwe krachten en talenten. Toch zien we op de arbeidsmarkt ook kansen binnen sectoren en, soms grote, verschuivingen in het aantal vacatures. We lichten twee sectoren uit, namelijk de IT-sector en de zorg.

Stijging in vacatures in de zorg- en IT-sector

In dit artikel hebben wij ons verdiept in de startersfuncties, waar juist nu relatief meer vacatures voor uitstaan dan in de eerste helft van 2019. Ondanks de coronacrisis, kunnen starters in deze functies dus nog sneller aan een baan komen.

IT-sector

Sinds de coronacrisis zijn we in grote getalen begonnen met thuiswerken. Mogelijk heeft dit grote gevolgen gehad in de vraag naar samenwerkingstools en daarbij noodzakelijke technische ondersteuning om goed thuiswerken mogelijk te maken. Ook wordt bij veel bedrijven in versneld tempo een digitale strategie doorgevoerd en bestaande en nieuwe softwareoplossingen worden geïmplementeerd en geoptimaliseerd. Dat heeft weer voor nieuwe kansen gezorgd bij softwarebedrijven. We zien een duidelijke stijging in deze vacatures binnen de IT-sector.

Zorg

In de zorg zien we naast enkele dalers, een groot aantal stijgers in bepaalde zorgberoepen, waarop starters kunnen solliciteren. Voorbeelden zijn  medewerkers thuiszorg, specialistisch verpleegkundigen en verzorgenden IG. Het relatief hoge aantal vacatures voor deze groepen is sinds de coronacrisis verder toegenomen. Voor schoolverlaters met het juiste diploma op zak liggen nog genoeg kansen in de zorg. Datzelfde geldt voor intermediairs die zich op deze sector richten.

Jouw sector of regio in beeld met arbeidsmarktdata van Jobdigger

Benieuwd welke trends en ontwikkelingen zich afspelen binnen de sector of regio waar jij je als intermediair op richt? Met de arbeidsmarktdata van Jobdigger breng je de markt overzichtelijk in beeld. Neem vrijblijvend contact op met één van onze data-experts of vraag direct een gratis demo aan.

Meer mobiliteit op de arbeidsmarkt via Jobdigger Loopbaan

Een arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aansluiten: dat is het doel waar we door middel van arbeidsmarktdata steeds dichter bij komen. Met de juiste inzet van actuele arbeidsmarktinformatie door mobiliteitsadviseurs en loopbaanprofessionals, kunnen werkzoekenden sneller en langduriger een functie vervullen die bij hun competenties aansluit.

De juiste match

In gemeentes of voor bedrijven proberen we al sinds 2012 zoveel mogelijk mensen aan een passende baan te helpen. Werkzoekenden die om diverse redenen lastig een baan vinden, hebben veel baat bij een mobiliteitsadviseur die altijd exact weet waar de arbeidsmarkt naar op zoek is. De vraag vanuit de arbeidsmarkt in combinatie met de wensen van de kandidaat kan de juiste match opleveren: een match die een langdurende tevredenheid voor zowel werknemer als werkgever creëert.

Competenties en wensen van jouw kandidaat in beeld

Arbeidsmarktdata van Jobdigger geeft de mobiliteitsadviseur realtime inzicht in de markt en geeft een beeld van nieuwe functieprofielen die interessant kunnen zijn voor jouw kandidaat. Binnen Jobdigger Loopbaan kan je kandidaat daarnaast gebruik maken van verschillende loopbaantesten die inzicht geven in de competenties en wensen van de kandidaat. De uitkomsten van een assesment of loopbaantest in combinatie met eigen inzicht van zowel de mobiliteitsadviseur als de kandidaat, kan de juiste richting geven naar een nieuwe baan.

Arbeidsmarktdata als basis voor het mobiliteitsproces

Na het vaststellen van de competenties en wensen van jouw kandidaat, kan de koppeling met het werkveld worden gemaakt. Vanuit het samengestelde beroepsprofiel, selecteer je samen met je kandidaat enkele beroepen, waarna Jobdigger direct een overzicht van vacatures toont die aansluiten bij de betreffende kandidaat. Deze vacatures weergeven de best passende functies op basis van actualiteit, reistijd, bedrijfsgrootte, skills, kennis én gewenste functietitel.  

Mobiliteit binnen corporaties en gemeenten

HR-medewerkers, loopbaancoaches of mobiliteitsadviseurs bij zowel corporaties, commerciële instellingen en gemeenten kunnen gebruik maken van de data en mogelijkheden binnen Jobdigger Loopbaan. Loopbaanprofessionals krijgen direct inzicht in het profiel van zowel de kandidaat als een functie. Speel in op verschillende trends en ontwikkelingen op de markt: waar loopt het aantal vacatures af en voor welke functies moet je kandidaat zich om laten scholen? Bekijk daarnaast de top werknemers in de regio van jouw kandidaat en ontdek waar hij of zij zich moet laten zien om meer kans te maken op een baan.

Maak kennis met de veelzijdigheid van Jobdigger Loopbaan. Neem gerust contact op of vraag direct een demo aan.

Skill in beeld gebracht: ervaring met 3D-computerprogramma’s

Arbeidsmarktdata biedt actueel inzicht in de markt: het huidige vacatureaanbod, trends- en ontwikkelingen, maar ook gevraagde skills kunnen in beeld worden gebracht. Als mobiliteitsadviseur, recruiter of intercedent kun je deze informatie inzetten om kandidaat en markt nog beter te matchen.

Inzicht in de vraagkant van de arbeidsmarkt

Een gevraagde type skill die wij regelmatig langs zien komen in vacatures, is ervaring met een softwaresysteem of programma. Zo wordt voor verschillende beroepen gevraagd naar ervaring met 3D-computerprogramma’s. Voorbeelden van beroepen zijn: werkvoorbereider, BIM modelleur, (bouwkundig) tekenaar en engineer. Met realtime arbeidsmarktdata krijgt zowel de intermediair als kandidaat meer inzicht in de vraagkant van de arbeidsmarkt.

Regionale vraag naar skills

We hebben gekeken waar enkele veel genoemde 3D-computerprogramma’s in vacatures, regionaal worden gevraagd in de periode van het derde kwartaal van 2019 tot en met het tweede kwartaal van 2020. We brachten vier programma’s in beeld: Revit, Vectorworks, CATIA en Rhinoceros. Het aantal vacatures waarin deze skills worden gevraagd, verschillen aanzienlijk per programma en provincie. Als lokale intermediair is het interessant om te zien welk programma het meeste binnen jouw werkgebied wordt gevraagd. Deze informatie kan bijdragen aan de optimalisatie van jouw recruitment- en leadproces. Daarnaast kunnen ook onderwijsinstellingen deze data goed gebruiken om hun curriculum bijvoorbeeld beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.

Inzicht in vaardigheden met Jobdigger

Binnen Jobdigger kun je gemakkelijk in beeld brengen welke skills gevraagd worden in vacatures én kun je dit regionaal inzien. Meer weten over de mogelijkheden binnen Jobdigger? Neem contact op met één van onze data-experts of vraag direct een gratis demo aan.