Jobdigger analyseert: meer tijdelijk personeel en zzp’ers gevraagd in de zorg

Uit onderzoek van EY blijkt dat het verzuim onder personeel in de gezondheidszorg naar recordhoogte is gestegen en dat ook het verloop het afgelopen jaar is toegenomen. “De sector is ziek”, zo schrijft de Volkskrant. Naast het verzuim en hoge verloop in de zorg is er ook sprake van een toename van zorg-zzp’ers die hun vaste dienstverband opzeggen om zich vervolgens als zzp’er in te laten huren. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn ze verzekerd van werk en van een goed inkomen.

Jobdigger, leverancier van arbeidsmarktdata, heeft naar aanleiding van dit onderzoek de ontwikkeling in de vraag naar personeel in de gezondheidszorg geanalyseerd. Door specifiek te kijken naar de ontwikkelingen van vast en tijdelijk dienstverband en naar de ontwikkeling in de vraag naar zzp opdrachten, constateren we een duidelijke daling in de vraag naar vast dienstverband en een stijging in het aantal vacatures waarin expliciet tijdelijk dienstverband, interimmers en zzp’ers worden gevraagd. Het vaste dienstverband daalde met 2,55% in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. In dezelfde periode constateren we een sterke toename in de vraag naar tijdelijk dienstverband en zzp opdrachten van maar liefst 7,54%.

Bij beroepen als psycholoog en psychiater zien we dat de vraag naar vast dienstverband met 7,26% daalt in het tweede kwartaal van 2019 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019, terwijl de vraag naar tijdelijk dienstverband en zzp opdrachten met een nog hoger percentage toeneemt. Het aantal vacatures ligt in het tweede kwartaal van 2019 met 7,65% hoger dan in het eerste kwartaal van 2019.