Gebruik deze tips om sneller kandidaten te werven

De arbeidsmarkt wordt krapper en daarmee wordt het werven van de juiste kandidaten in veel sectoren een steeds grotere uitdaging. Des te belangrijker dus dat recruiters het juiste inzicht in de arbeidsmarkt en het nodige functieprofiel hebben. Met deze drie stappen (en tips) zetten recruiters de arbeidsmarktdata binnen Jobdigger in om sneller kandidaten te werven:

Jobdigger verzamelt, analyseert en classificeert alle op internet gepubliceerde vacatures met een nauwkeurigheid tot 95%. Dit meten wij aan de hand van het datakwaliteitssysteem inclusief uitgevoerde externe audit als onderdeel van ISO9001. Daarnaast voldoet Jobdigger aan de eisen die ISO27001 stelt aan databeveiliging.

Opkomst van thuiswerken in vacatureteksten

Sinds de start van de coronacrisis zijn veel organisaties overgegaan op een thuiswerkbeleid; de overheid riep Nederland op om zoveel mogelijk thuis te werken en in veel gevallen gaven werkgevers en werknemers hier gehoor aan. De grote vraag is in welke mate thuiswerken de nieuwe norm blijft, ook na de coronacrisis. In vacatureteksten zien we duidelijke aanwijzingen voor deze ontwikkeling.

Snelle stijging mogelijkheid tot thuiswerken in vacatureteksten

De afgelopen jaren was er al een lichte stijging te zien in het aantal vacatures waarin thuiswerken als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden wordt genoemd. Sinds de komst van het coronavirus begin 2020 neemt dit aantal nog sneller toe. We zien dat het aantal vacatures waar de mogelijkheid tot thuiswerken wordt genoemd, in het tweede kwartaal van 2021 bijna vier keer zo groot is als in januari 2018.

Ontwikkeling aantal vacatures sinds 2014 waarin termen rondom thuiswerken voorkomen (b.v. thuiswerken, werken vanuit huis, telewerk).

Medewerker klantenservice en accountmanager ‘mogen’ het vaakst thuiswerken

In zowel Mbo als Hbo/Wo-beroepen zijn het aantal vacatureteksten waarin thuiswerken voorkomt de afgelopen twee jaar flink gestegen. De grootste stijging is te zien onder Mbo-beroepen. Vacatures voor medewerker klantenservice bevatten sinds het eerste kwartaal van 2019 het vaakst de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Op de tweede plaats staat het (Hbo-beroep) accountmanager. Overige beroepen waarbij thuiswerken steeds vaker in vacatureteksten voorkomen zijn: administratief medewerker, commercieel medewerker binnendienst, .NET Developer, online marketeer en HR-adviseur.

Opkomst thuiswerken in vacatures nederland
Ontwikkeling aantal vacatures sinds 2019 met verdeling tussen Hbo/Wo- en Mbo-beroepen.

Jobdigger verzamelt, analyseert en classificeert alle op internet gepubliceerde vacatures met een nauwkeurigheid tot 95%. Dit meten wij aan de hand van het datakwaliteitssysteem inclusief uitgevoerde externe audit als onderdeel van ISO9001. Daarnaast voldoet Jobdigger aan de eisen die ISO27001 stelt aan databeveiliging.