Het aantal vacatures binnen de IT neemt af, maar talent blijft schaars

Het aantal vacatures binnen de IT daalt, maar de krapte en schaarste op de markt blijft bestaan. In totaal bestaat 14% van de meest schaarse functies op de arbeidsmarkt uit IT-functies. Recruiters gaan daarom op zoek naar nieuwe strategieën om het schaarse IT-talent binnen te halen. Een van die strategieën is het gebruik van nieuwe functiebenamingen.

De arbeidscijfers van het derde kwartaal 2020 tonen weliswaar een verdere verslechtering, maar voorlopig zijn de effecten van de coronacrisis en bijbehorende economische neergang nog relatief beperkt op de algehele arbeidsmarkt. Ondanks enkele verslechteringen in de onderliggende waarden van de arbeidsmarkt, zoals de toenemende werkloosheid en dalende arbeidsmarktactiviteit, blijft de krapte en schaarste op de arbeidsmarkt bestaan, ook binnen de IT-sector. Uit onderzoek van Intelligence Group, gebaseerd op het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) en vacaturedata van Jobdigger, blijkt dat de meest schaarse beroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt voor 14% bestaan uit IT beroepen.

De top-5 meest schaarse IT-functies


Bron: Intelligence Group

Applicatieprogrammeurs zijn binnen de IT-sector het meest schaars, maar lijken niet schaarser te worden. Elke actief werkzoekende applicatieprogrammeur heeft de keuze uit 19 openstaande vacatures (19:1). Voor de overige IT-functies binnen de top-5 neemt de schaarste wel (iets) toe. De grootste toename in schaarste is te zien binnen de databank- en netwerkspecialisten. Binnen deze doelgroep hebben de actief werkzoekenden nu de keuze uit 9 openstaande vacatures.

Binnen de verschillende opleidingsniveaus zijn er echter grote verschillen te zien in het aantal schaarse IT-functies. Binnen de meest schaarse beroepen op hbo-niveau behoren 3 van de 10 beroepen binnen de IT-sector. Op dit niveau zijn met name applicatieprogrammeurs, netwerk- en systeemtechnici en managers informatie- en communicatietechnologie extreem schaars. Dit houdt in dat de IT-experts binnen deze functies die actief op zoek zijn naar een baan uit meer dan 5 openstaande vacatures kunnen kiezen. Voor de meest schaarse functie, de applicatieprogrammeurs, staan er per actief werkzoekende op hbo-niveau zelfs 35 vacatures open (35:1). Op wo-niveau zijn er minder IT  beroepen terug te vinden, vooral wiskundigen, actuarissen en statistici zijn hierbinnen extreem schaars (7:1). Op mbo-niveau staat er geen enkele IT-functie tussen de lijst met de meest schaarse beroepen. De schaarste binnen de IT-sector speelt dus met name binnen functies voor hoogopgeleiden.

Aantal vacatures binnen de IT neemt opnieuw af

Afgezien van een piek in het aantal IT-vacatures uitgezet door bemiddelaars tussen week 32 en 37 2020 (92%), lijkt de dalende vacature trend die de afgelopen tijd zichtbaar was zicht voort te zetten, zowel bij werkgevers als bureaus. Echter lijkt deze dalende trend wel meer te stabiliseren, met name bij het aantal IT-vacatures uitgezet door werkgevers.


Bron: Jobdigger, bewerkt door Intelligence Group

Top-10 meest voorkomende nieuwe functiebenamingen binnen de IT

Ondanks het dalende aantal vacatures, zijn er in het afgelopen jaar bijna 28 duizend nieuwe functiebenamingen gebruikt binnen vacatures. Waar de functiebenamingen die maar één keer zijn gebruikt meer zeggen over het misschien foutieve gebruik van een functiebenaming door een bedrijf, geeft de top-10 meest gebruikte nieuwe functiebenamingen meer informatie over de huidige ontwikkelingen en nieuwe strategieën op de arbeidsmarkt.

RankingNieuwe functiebenaming
1Manager Data en Informatie
2BI Consultant/Developer
3Teamlead Infrastructuurdiensten
4Microsoft Power Apps Consultant
5E-Commerce & ERP Consultant
6Intelligent Automation Consultant
7SAP Front-end Development Consultant
8Applicatiebeheer Archieven
9Cybersecurity Advisor
10Team Lead Threat Intel COE Security

Bron: Jobdigger

Binnen de IT-sector is er te zien dat recruiters in het afgelopen nieuwe functiebenamingen hebben gebruikt om talent aan te trekken en zich te onderscheiden van de andere vacatures op de markt. Met name voor de meest schaarse beroepen lijkt dit het geval. Ook de ontwikkelingen die plaatsvinden op de arbeidsmarkt zijn terug te zien in de nieuwe functiebenamingen. Nieuwe functietitels die in 2020 allemaal meer dan 100 keer zijn gebruikt binnen vacatures zijn bijvoorbeeld ‘BI Consultant/Developer’, ‘ E-Commerce & ERP Consultant’, ‘SAP Front-end Development Consultant’, en ‘Cybersecurity Advisor’. Dit terwijl deze functietitels voor 2020 niet eerder in vacatures zijn voorgekomen. “Dit laat zien hoe arbeidsmarktdata direct inzicht biedt in de nieuwste ontwikkelingen binnen de IT-sector, waaronder het ontstaan van nieuwe functietitels”, aldus Mirjam Warners, Data-analist bij Jobdigger. “Daarnaast laat arbeidsmarktdata natuurlijk nog meer ontwikkelingen binnen deze sector zien. Denk aan ontwikkelingen in: gevraagde skills en opleidingen, salarissen en de tijd dat een vacature gemiddeld uitstaat. Deze informatie gebruiken bemiddelaars die actief zijn in de IT-sector dan weer om kansen voor hun kandidaat in kaart te brengen“.

Arbeidsmarkt in cijfers

Op de pagina ‘Arbeidsmarkt in cijfers’ worden de actuele stand van zaken en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt weergeven. De meest recente data van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek toont ontwikkelingen op het gebied van arbeidsmarktactiviteit, baanwisselingen, sourcingsdruk, verwachte zoekduur, en uitzicht op vast contract. Daarnaast visualiseert de pagina data over werkloosheid, vacature-indicator, vacatures, en economische groei. Klik hier voor een volledig overzicht van de meest actuele cijfers op de arbeidsmarkt.

“Vervelendste HR-taak eindelijk verleden tijd?”

-nieuw geautomatiseerd platform zorgt voor optimale vacatureteksten, maximale online vindbaarheid en voorkomt discriminatie-

15 oktober 2020 – Arnhem/Rotterdam

“HR-medewerkers en recruiters vinden vacatureteksten schrijven een van de minst leuke taken in het recruitmentproces. Een nieuw, geautomatiseerd platform maakt dit echter veel eenvoudiger voor recruiters. Het zorgt dat vacatureteksten optimaal en op het juiste taalniveau geschreven worden en dat de online vindbaarheid door kandidaten zo groot mogelijk wordt door aan te sluiten bij de eisen van Google for Jobs. Daarnaast helpt het gender-neutraal te werven en discriminatie op grond van leeftijd of sekse te voorkomen.

Dit is een volgende stap in het verder professionaliseren en automatiseren van het recruitmentproces, waarbij HR & Recruitment blijven innoveren om de beste mensen aan te trekken. De recruiter van de toekomst moet zich steeds meer op data baseren. Ze hoeven daarbij geen kriebels te krijgen van cijfers en algoritmes. Maar kunnen de vruchten plukken van slimme systemen die ontzorgen en tot betere resultaten leiden.“ 

Dit vertellen Marcel Leeman van teksttechnologiebedrijf Textmetrics en Geert-Jan Waasdorp van arbeidsmarkt dataspecialist Intelligence Group’ bij de lancering van de nieuwe recruitment tool van Textmetrics. Hierin zijn  de grote hoeveelheden job data van vacaturespecialisten Intelligence Group en Jobdigger gekoppeld aan de taalalgoritmes van Textmetrics.

Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group (GJW) legt uit: “Als er één ding is waar veel HR-medewerkers en recruiters een hekel aan hebben in hun takenpakket, is het wel het schrijven van vacatureteksten. Dit is een ondergeschoven kindje, ook communicatieafdelingen vinden dit niet leuk. Gevolg is dat dit regelmatig tegen relatief hoge kosten wordt uitbesteed. Het aannemen van mensen zelf, de selectie en het voeren van intakegesprekken wordt daarentegen wel leuk gevonden.”  

“In vacatureteksten is het belangrijk om zoveel mogelijk ‘motivatie drivers’ van kandidaten te benoemen. Wat prikkelt ze, wat zoeken ze in een baan en in een werkgever. Dus om teksten te schrijven die de beweegredenen en de relevante arbeidsvoorwaarden die de doelgroep voor ogen heeft ‘expliciet’ benoemen. Bij een thuiszorgmedewerker heb je het niet over een auto van de zaak, maar bijvoorbeeld over ‘dicht bij huis’, onregelmatigheidstoeslag, werkzekerheid. Dat terwijl een commerciële medewerker meer geprikkeld wordt door competitie of een bonus. Hoe meer relevante drijfveren je in een vacature benoemt hoe hoger de ‘conversie’ of slaagkans. Dat lijkt simpel en sommige dingen liggen zo voor de hand dat ze vergeten worden. Zo denkt men bijvoorbeeld: ‘een CAO of pensioenregeling, het is toch logisch dat we dat hebben?’ Je moet echter alles wat logisch is benoemen, want dit is lang niet altijd logisch voor de ontvanger!”

Marcel Leeman, CEO van Textmetrics (ML), voegt toe: onze nieuwe tool attendeert je er systematisch op om deze dingen te benoemen. En creëert op simpele wijze de beste vacaturetekst, uitgaande van vier basiseisen. Allereerst vindbaarheid, want de vacature moet zo goed mogelijk online gevonden kunnen worden. Daarnaast de ‘hygiëne-eis’, dat wil zeggen dat de vacature qua spelling en grammatica foutloos moet zijn. De ‘branding-eis’ stelt dat de vacature voldoet aan de cultuur en merkwaarden van bedrijf of organisatie. De laatste eis is dat de bij de doelgroep levende job-wensen in de vacature terug te vinden zijn. Door onze samenwerking zijn we zijn nu in staat zeer gedetailleerde doelgroep-motivatoren consequent in de vacaturetekst aan te brengen en daarnaast de haalbaarheid van deze wensen in kaart te brengen.”

“Om dit te bereiken zijn enorme hoeveelheden data over doelgroepen en van bestaande vacatures samengebracht en functies geanalyseerd. Dat leert bijvoorbeeld dat recruiters regelmatig de plank misslaan door een te generieke ‘enthousiaste medewerker’ te zoeken of juist te creatief op zoek zijn naar een ‘sales-tijger’ of een ‘java-ninja’. De vacature lijkt dan op te vallen, maar de ervaring leert dat een functie juist veel vindbaarder is door een zoekmachine bij het gebruiken van specifieke, veel voorkomende functietitels. De nieuwe tool geeft suggesties voor maximale vindbaarheid in Google for Jobs en weet ook wat een kandidaat juist wel wil horen.”

GJW: “Naast het binnenhalen van kandidaten, spelen er andere zaken. HR en recruitment liggen steeds vaker onder een vergrootglas, met name op het punt van anti-discriminatie en het niet uitsluiten op het gebied van leeftijd, sekse en afkomst. Het wervingsproces en de vacature moeten voldoen aan diversiteitseisen en daarbij is de vacaturetekst cruciaal in de bewijsvorming of een organisatie conform de wet handelt. Zoals bekend wordt er gesproken over het invoeren van een nieuwe ‘meldcode discriminatie’ én ook het recruitment vakgebied is zelf actief bezig en heeft onlangs een recruitercode opgesteld. Door het gebruik van deze dienst heeft de recruiter straks ook echt hulp en intelligentie om inclusief te werven”.

ML: “Vanaf midden oktober is deze nieuwe recruitment-dienst in Nederland beschikbaar. Het simpel online toegankelijke platform is gemakkelijk door recruiters te gebruiken, waarbij deze geen angst hoeft te hebben voor algoritmes en uitgebreide datamining-kennis. Dat is allemaal al voor ze gedaan.
Wij schatten in dat er in Nederland zo’n 60-80.000 mensen in recruitment werkzaam zijn in groot MKB en grotere bedrijven en organisaties, waarvan een kwart hiervan echt baat zal hebben. De kwaliteit van  vacatureteksten kan snel toenemen en is meteen geoptimaliseerd voor het zoeken in Google, schrijfstijl, achtergrond of geslacht van de kandidaat, of geletterdheid. Tegelijkertijd geeft de software feedback over de motieven van kandidaten en de haalbaarheid van een vacature. Het lerende platform zal de vacature steeds meer automatisch voor je klaarzetten.”

GJW: “We hebben inmiddels ook gezien dat dit schrijfprobleem bij vacatures niet alleen voor het Nederlandse taalgebied speelt, maar een universeel probleem is. Door onze samenwerking kunnen we deze oplossing in meerdere talen aanbieden, waarbij we allereerst aan België en Duitsland denken.

In het nieuwe platform wordt VacatureVerbeteraar.nl van de Intelligence Group en Jobdigger gecombineerd met de geavanceerde teksttechnologie van Textmetrics. De naam VacatureVerbeteraar en website zullen zichtbaar zijn via Textmetrics Recruitment onder vermelding van ‘Powered by Jobdigger and Intelligence Group’.

Over Textmetrics
Textmetrics (Arnhem), is een tech-bedrijf gespecialiseerd in het realiseren van communicatiestrategie door de inzet van AI en teksttechnologie (o.a. tekstverspreiding, tekstbegrip, doelgroepen en tekstconversie). Textmetrics levert gespecialiseerde software aan bedrijven en (klant)organisaties om te zorgen dat zij door middel van teksten hun doelgroep maximaal kunnen bedienen bij aankopen of bij het begrijpen van de aangeboden informatie. De op machine learning en AI gebaseerde technologie wordt succesvol toegepast bij energiebedrijven, banken, verzekeringsbedrijven en uitzendorganisaties, en dan met name binnen afdelingen zoals Marketing, Corporate communicatie, Recruitment en Customer services. Wereldwijd zijn er ongeveer 40.000 gebruikers van de software, die in alle moderne Westerse talen wordt ondersteund.
www.textmetrics.com

Over Intelligence Group
Intelligence Group (Rotterdam) is een internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata. Wij verzamelen en verrijken arbeidsmarktdata en zijn hiermee marktleider in Europa. Deze data over de arbeidsmarkt helpt organisaties al meer dan zeventien jaar om kandidaten slimmer te verleiden en te werven in heel Europa én om hun positie op de markt te verbeteren.
www.vacatureverbeteraar.intelligence-group.nl

Voor meer informatie:
Marcel Leeman, CEO Textmetrics
E: marcel.leeman@textmetrics.com
T: +31 6 37192984

De arbeidsmarktdata van Jobdigger wordt grensoverschrijdend

Na jarenlang het meest complete vacatureoverzicht in Nederland te hebben, breidt Jobdigger haar ‘dataspiders’ uit naar België. Vanaf oktober kunnen intermediairs, recruiters en sales-executives in België Jobdigger inzetten bij hun sales- of recruitmentprocessen.

Jobdigger Insights live in België

Vanaf eind september is de Belgische data van Jobdigger ook binnen België beschikbaar én volledig geïntegreerd in de meest gangbare recruitmentsystemen. Jobdigger Insights scant via Artificial Intelligence technologie dagelijks ruim 1 miljoen Belgische websites op vacaturedata en classificeert daarmee dagelijks circa 6.000 tot 10.000 nieuwe jobs. Op het moment zijn de eerste Belgische intermediairs al aangesloten als pilot, zodat we hun ervaringen mee kunnen nemen voor een optimale datakwaliteit. Hiermee zorgen wij ervoor dat de software alles biedt waar Belgische intermediairs behoefte aan hebben. De data is volledig en de resultaten van deze pilots zijn veelbelovend voor een geslaagde livegang van Jobdigger Insights in België.

Door naar Frankrijk

Terwijl de eerste Belgische partners en klanten kennismaken met Jobdigger en de data inzetten om in te spelen op marktkansen, zitten onze developers niet stil. Ondertussen verzamelen wij ook in Frankrijk alle vacature – en marktdata en starten wij daar met de eerste pilots. Binnenkort vertellen we je meer over de grensverleggende reis van Jobdigger.  

Kansen voor starters in beeld met arbeidsmarktdata

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor de arbeidsmarkt, zo ook voor de starters op de arbeidsmarkt. Waar zij de afgelopen jaren vaak snel een baan vonden, sluiten nu meer bedrijven (tijdelijk) de deuren voor nieuwe krachten en talenten. Toch zien we op de arbeidsmarkt ook kansen binnen sectoren en, soms grote, verschuivingen in het aantal vacatures. We lichten twee sectoren uit, namelijk de IT-sector en de zorg.

Stijging in vacatures in de zorg- en IT-sector

In dit artikel hebben wij ons verdiept in de startersfuncties, waar juist nu relatief meer vacatures voor uitstaan dan in de eerste helft van 2019. Ondanks de coronacrisis, kunnen starters in deze functies dus nog sneller aan een baan komen.

IT-sector

Sinds de coronacrisis zijn we in grote getalen begonnen met thuiswerken. Mogelijk heeft dit grote gevolgen gehad in de vraag naar samenwerkingstools en daarbij noodzakelijke technische ondersteuning om goed thuiswerken mogelijk te maken. Ook wordt bij veel bedrijven in versneld tempo een digitale strategie doorgevoerd en bestaande en nieuwe softwareoplossingen worden geïmplementeerd en geoptimaliseerd. Dat heeft weer voor nieuwe kansen gezorgd bij softwarebedrijven. We zien een duidelijke stijging in deze vacatures binnen de IT-sector.

Zorg

In de zorg zien we naast enkele dalers, een groot aantal stijgers in bepaalde zorgberoepen, waarop starters kunnen solliciteren. Voorbeelden zijn  medewerkers thuiszorg, specialistisch verpleegkundigen en verzorgenden IG. Het relatief hoge aantal vacatures voor deze groepen is sinds de coronacrisis verder toegenomen. Voor schoolverlaters met het juiste diploma op zak liggen nog genoeg kansen in de zorg. Datzelfde geldt voor intermediairs die zich op deze sector richten.

Jouw sector of regio in beeld met arbeidsmarktdata van Jobdigger

Benieuwd welke trends en ontwikkelingen zich afspelen binnen de sector of regio waar jij je als intermediair op richt? Met de arbeidsmarktdata van Jobdigger breng je de markt overzichtelijk in beeld. Neem vrijblijvend contact op met één van onze data-experts of vraag direct een gratis demo aan.

Meer mobiliteit op de arbeidsmarkt via Jobdigger Loopbaan

Een arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aansluiten: dat is het doel waar we door middel van arbeidsmarktdata steeds dichter bij komen. Met de juiste inzet van actuele arbeidsmarktinformatie door mobiliteitsadviseurs en loopbaanprofessionals, kunnen werkzoekenden sneller en langduriger een functie vervullen die bij hun competenties aansluit.

De juiste match

In gemeentes of voor bedrijven proberen we al sinds 2012 zoveel mogelijk mensen aan een passende baan te helpen. Werkzoekenden die om diverse redenen lastig een baan vinden, hebben veel baat bij een mobiliteitsadviseur die altijd exact weet waar de arbeidsmarkt naar op zoek is. De vraag vanuit de arbeidsmarkt in combinatie met de wensen van de kandidaat kan de juiste match opleveren: een match die een langdurende tevredenheid voor zowel werknemer als werkgever creëert.

Competenties en wensen van jouw kandidaat in beeld

Arbeidsmarktdata van Jobdigger geeft de mobiliteitsadviseur realtime inzicht in de markt en geeft een beeld van nieuwe functieprofielen die interessant kunnen zijn voor jouw kandidaat. Binnen Jobdigger Loopbaan kan je kandidaat daarnaast gebruik maken van verschillende loopbaantesten die inzicht geven in de competenties en wensen van de kandidaat. De uitkomsten van een assesment of loopbaantest in combinatie met eigen inzicht van zowel de mobiliteitsadviseur als de kandidaat, kan de juiste richting geven naar een nieuwe baan.

Arbeidsmarktdata als basis voor het mobiliteitsproces

Na het vaststellen van de competenties en wensen van jouw kandidaat, kan de koppeling met het werkveld worden gemaakt. Vanuit het samengestelde beroepsprofiel, selecteer je samen met je kandidaat enkele beroepen, waarna Jobdigger direct een overzicht van vacatures toont die aansluiten bij de betreffende kandidaat. Deze vacatures weergeven de best passende functies op basis van actualiteit, reistijd, bedrijfsgrootte, skills, kennis én gewenste functietitel.  

Mobiliteit binnen corporaties en gemeenten

HR-medewerkers, loopbaancoaches of mobiliteitsadviseurs bij zowel corporaties, commerciële instellingen en gemeenten kunnen gebruik maken van de data en mogelijkheden binnen Jobdigger Loopbaan. Loopbaanprofessionals krijgen direct inzicht in het profiel van zowel de kandidaat als een functie. Speel in op verschillende trends en ontwikkelingen op de markt: waar loopt het aantal vacatures af en voor welke functies moet je kandidaat zich om laten scholen? Bekijk daarnaast de top werknemers in de regio van jouw kandidaat en ontdek waar hij of zij zich moet laten zien om meer kans te maken op een baan.

Maak kennis met de veelzijdigheid van Jobdigger Loopbaan. Neem gerust contact op of vraag direct een demo aan.

Skill in beeld gebracht: ervaring met 3D-computerprogramma’s

Arbeidsmarktdata biedt actueel inzicht in de markt: het huidige vacatureaanbod, trends- en ontwikkelingen, maar ook gevraagde skills kunnen in beeld worden gebracht. Als mobiliteitsadviseur, recruiter of intercedent kun je deze informatie inzetten om kandidaat en markt nog beter te matchen.

Inzicht in de vraagkant van de arbeidsmarkt

Een gevraagde type skill die wij regelmatig langs zien komen in vacatures, is ervaring met een softwaresysteem of programma. Zo wordt voor verschillende beroepen gevraagd naar ervaring met 3D-computerprogramma’s. Voorbeelden van beroepen zijn: werkvoorbereider, BIM modelleur, (bouwkundig) tekenaar en engineer. Met realtime arbeidsmarktdata krijgt zowel de intermediair als kandidaat meer inzicht in de vraagkant van de arbeidsmarkt.

Regionale vraag naar skills

We hebben gekeken waar enkele veel genoemde 3D-computerprogramma’s in vacatures, regionaal worden gevraagd in de periode van het derde kwartaal van 2019 tot en met het tweede kwartaal van 2020. We brachten vier programma’s in beeld: Revit, Vectorworks, CATIA en Rhinoceros. Het aantal vacatures waarin deze skills worden gevraagd, verschillen aanzienlijk per programma en provincie. Als lokale intermediair is het interessant om te zien welk programma het meeste binnen jouw werkgebied wordt gevraagd. Deze informatie kan bijdragen aan de optimalisatie van jouw recruitment- en leadproces. Daarnaast kunnen ook onderwijsinstellingen deze data goed gebruiken om hun curriculum bijvoorbeeld beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt.

Inzicht in vaardigheden met Jobdigger

Binnen Jobdigger kun je gemakkelijk in beeld brengen welke skills gevraagd worden in vacatures én kun je dit regionaal inzien. Meer weten over de mogelijkheden binnen Jobdigger? Neem contact op met één van onze data-experts of vraag direct een gratis demo aan.

Naar deze nieuwe ‘coronaberoepen’ is nu vraag op de arbeidsmarkt

De coronacrisis zorgt voor een grote verschuiving in het aantal beschikbare vacatures. De grote van de impact van de crisis verschilt per branche en beroepsgroep, maar de hele arbeidsmarkt wordt geraakt. We delen regelmatig actuele informatie over de nieuwste trends, ontwikkelingen en kansen op de arbeidsmarkt. Dit gaat vaak over al bestaande functietitels. Deze keer zijn we op zoek gegaan naar nieuwe beroepen die zijn ontstaan als direct gevolg van de coronacrisis.

De coronacoach

De komst van het coronavirus heeft flink wat branches op hun kop gezet. Economisch lijden sommige branches hier sterk onder, denk aan de horeca- en evenementenbranche. Maar de crisis zorgde ook voor het ontstaan van een nieuw soort functietitels: ‘de coronaberoepen’. We zagen steeds meer vacatures online komen voor functietitels met daarin ‘corona’ of ‘Covid’. Zo is er de laatste tijd veel vraag naar coronacoaches die ervoor zorgen dat de coronaregels binnen een organisatie worden nageleefd.

Stijgende lijn in aantal vacatures

Sinds de komst van de coronacrisis zien we een snel stijgende lijn in het aantal geplaatste vacatures voor de nieuwe coronaberoepen. Wil je meer weten over deze of andere ontwikkelingen die zich afspelen op de arbeidsmarkt? Neem contact op met één van onze data-experts of vraag direct een gratis demo aan en ontdek het zelf.

Laat arbeidsmarktdata voor je werken in jouw ATS systeem

Jobdigger Insights is optimaal geïntegreerd in ATS systemen. Een slimme koppeling verhoogt het gebruiksgemak: je werkt nóg efficiënter en switchen tussen verschillende systemen is niet meer nodig. Vacatures,  KvK-bedrijfsgegevens, marktkansen, doelgroepinformatie, contactgegevens en vacatureteksten zijn direct zichtbaar in jouw ATS systeem.

Alle relevante informatie voor jouw werkproces op één plek

Met de integratie van Jobdigger en jouw ATS systeem wordt je sales- of recruitmentproces sneller én efficiënter. Alle voor jou relevante arbeidsmarktdata uit Jobdigger haal je direct binnen in jouw systeem. Daarnaast is Jobdigger ook te synchroniseren met je CRM systeem. Zo heb je alle informatie die je nodig hebt om je werk uit te voeren op één plek samen. Ben jij accountmanager, intercedent, recruiter? Vraag één van onze data-experts naar de voordelen en mogelijkheden van een integratie met Jobdigger.

Laat arbeidsmarktdata voor je werken bij het recruitmentproces

De integratie van Jobdigger en ATS systemen maakt het mogelijk om een groot deel van het sales- of recruitmentproces automatisch te laten verlopen. Leads en vacatures die op basis van jouw ingestelde zoekprofiel(en) zijn gevonden, haal je direct binnen bij jouw recruitmentsysteem. De automatisering van dit proces zorgt ervoor dat waardevolle tijd bespaard blijft, die dan weer ingezet kan worden bij het begeleiden van kandidaten of bij overige salesactiviteiten. Ook kunnen kandidaten sneller worden gematcht met actuele vacatures en opdrachten die gekoppeld worden aan het profiel van een kandidaat.

Je eigen salesfunnel en portfolio binnen Jobdigger

Binnen Jobdigger kunnen gebruikers hun eigen salesfunnel goed in de gaten houden. Bewaar hierin relevante prospects, leads en klanten en krijg (dagelijks) meldingen van nieuw geplaatste vacatures binnen in jouw mailbox en systeem. Vacatures die via deze salesfunnel worden gevonden, kunnen natuurlijk ook weer direct in jouw ATS systeem worden gevonden.

Partners

Bekijk hier met welke partners Jobdigger al samenwerkt. Met welke partner krijg jij het beste inzicht in de arbeidsmarkt.

Webinar Jobdigger integratie met Tigris

Op 10 september 2020 om 11:00 vertellen Dean Versteeg (Tigris) en Loek van Soest (Jobdigger) je alles over de integratie van Jobdigger in het recruitmentsysteem voor de flexbranche van Tigris. Benieuwd naar de voordelen? Meld je aan voor het webinar.

Efficiënt, actueel en tijdbesparend

De integratie van Jobdigger in de software van jouw uitzend- of detacheringsorganisatie maakt het mogelijk om een groot deel van jouw recruitmentproces automatisch te laten verlopen. Met Jobdigger haal je direct relevante leads en vacatures binnen op basis van jouw ingestelde zoekprofiel(en). Maak je ATS en CRM systeem compleet met relevante en actuele informatie uit de arbeidsmarkt én bespaar hiermee direct waardevolle tijd. Benieuwd hoe deze integratie er precies uitziet en welke voordelen dit nog meer biedt? Meld je aan voor het webinar en laat je meenemen in de mogelijkheden.

Lees meer en meld je aan op de website van Tigris.

Deel 2: Inzicht in de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt

De gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt komen steeds duidelijker in beeld. Enkele weken geleden schreven we een artikel over de impact van de crisis op de arbeidsmarkt en lieten we zien welke beroepen ‘coronaproof’ leken. Maar wat laten de cijfers nu over die beroepen zien en hoe zit het met andere functies? We doken opnieuw in de cijfers van de afgelopen tijd en keken naar de ontwikkelingen en kansen die zich nu op de arbeidsmarkt voordoen.

De arbeidsmarkt van nu in kaart gebracht

Deze maand publiceerde het UWV haar bevindingen over de huidige kansen op de arbeidsmarkt. Want hoewel de markt een flinke klap heeft gehad en de werkloosheid toeneemt, zijn er nog steeds beroepen die goede baankansen bieden. Wij hebben een selectie gemaakt van de beroepen die het UWV uitlichtte en keken naar het aantal uitstaande vacatures van de afgelopen tijd.

De zorg, het onderwijs en de horeca

In de vorige update over de impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt deelden we het aantal vacatures in de zorg, het onderwijs en de horeca. Van deze beroepsgroepen lieten de zorg en het onderwijs zien dat zij stabiel bleven tijdens de crisis. Enkele weken later is dit nog steeds het geval. Het onderwijs laat een daling zien tijdens de vakantieperiode, maar het aantal vacatures ligt nog steeds hoog. Daartegenover staat de horeca, die een grote klap heeft ontvangen tijdens de crisis. Wel zien we de afgelopen maanden dat de markt weer iets meer begint aan te trekken.

Wat deed de crisis met deze beroepen?

We namen een nieuwe selectie beroepen onder de loep op basis van de gedeelde lijsten van het UWV. Dit kwamen we tegen.

HR Personeelswerving
Het aantal vacatures binnen deze beroepsgroep neemt al een aantal maanden af. De grootste daling vond plaats in maart/april; sindsdien heeft de daling flink in snelheid verminderd. De afname kan te wijten zijn aan het feit dat werkgevers minder personeel aannemen en daardoor tijdelijk minder HR-/recruitmentactiviteiten ondernemen.

HR Personeelswerving: Intercedenten, Intermediairs, Medewerkers personeelsadministratie, Specialisten arbeid, Loopbaanontwikkeling, personeelszaken

Commercieel (Communicatie PR)
Ook deze beroepsgroep heeft een flinke klap van de coronacrisis ontvangen. Het aantal vacatures daalt sinds januari. Na een korte stijging in april, vindt vanaf mei weer een lichte daling plaats. Onder deze groep vallen de functies reisadviseur en reisbureaumedewerker ook; de daling in het aantal vacatures kunnen in dit geval worden gelinkt aan de vermindering in het aantal vakanties dat mensen nemen.

Commercieel:Communicatie-, PR- en marketing medewerkers/adviseurs/managers, Reisadviseurs, Reisbureaumedewerkers.

Financiële banen
Het aantal vacatures voor financieel administratieve banen is flink gedaald de afgelopen maanden. Net voor de start van deze daling laat de beroepsgroep juist nog een grote stijging zien. Voor banen in de financieel juridische branche geldt juist dat het aantal uitgezette vacatures redelijk gelijk is gebleven de afgelopen maanden.

Inzicht in de arbeidsmarkt met Jobdigger Insights

Intercedent, recruiter, sales manager? Gebruik Jobdigger insights om ontwikkelingen en kansen op de arbeidsmarkt in de gaten te houden. Wil je weten welke trends zich voordoen in jouw sector? Neem contact met ons op en Vraag dan nu een gratis demo aan. Wij laten je zien hoe arbeidsmarktdata voor jou kan werken.

Zoeken maar.