Werkgevers werven sinds corona bijna 14 dagen sneller dan voor corona

Rotterdam – 10 mei 2021. Sinds corona vindt recruitment steeds meer online en via video plaats. Dit heeft tot gevolg dat vacatures bij werkgevers gemiddeld 15 dagen korter online open staan. De gemiddelde tijd dat vacatures bij directe werkgevers online stonden is gedaald van 60 dagen in de periode van voor en aan het begin van corona tot nu naar gemiddeld 47 dagen. 

Het voordeel van het video-solliciteren is dat zowel de wervende organisatie als de kandidaat sneller een gesprek kunnen inpassen in hun (digitale) agenda dan in persoon, onder andere doordat er geen reistijd is”, aldus Adelbert Smal. Business Development Manager van Jobdigger.


Een soortgelijk effect is te zien bij uitzend- en werving & selectiebureaus waarbij vóór corona vacatures gemiddeld zo’n 34 dagen online stonden en nu 29 dagen. Dit effect lijkt primair veroorzaakt door de invoering van online video-interviews, die eenvoudiger en sneller te plannen zijn met als gevolg dat het totale aanname- en recruitmentproces wordt versneld. Dit blijkt uit de analyse van miljoenen unieke online geplaatste vacatures sinds Q1-2018 van Jobdigger door Intelligence Group en de resultaten van voorgaande Recruitment Kengetallen Onderzoeken.

Halvering tijd dat vacatures openstaan bij beroepsgroep dienstverlenend personeel en verkopers

Bij alle beroepsgroepen is de doorlooptijd van vacatures sterk gedaald met uitzondering van de beroepsgroep ‘ambachtslieden’ is. Ten opzichte van Q1-2018 is de daling het grootste bij de beroepsgroep ‘dienstverlenend personeel en verkopers’ met -51%, gevolgd door ‘bedieningspersoneel van machines en installaties, assembleurs’ (-44%) en ‘elementaire beroepen’ (-36%). Alleen bij ambachtslieden is de doorlooptijd gestegen, waarschijnlijk door het feit dat video-solliciteren bij deze doelgroep minder vanzelfsprekend is en fysieke afspraken minder makkelijk worden gemaakt. Ook de schaarste zal hier een rol spelen, ondanks dat schaarste in de meeste gevallen een versnelling oplevert in het proces. 

Werkgevers lijken terrein terug te winnen van bureaus gedurende coronatijd

Niet alleen in de gemiddelde doorlooptijd van vacatures dichten werkgevers het gat naar bureaus. In Q1-2021 stond een vacature bij een bureau gemiddeld 29 dagen online en bij een werkgever 47 dagen. Dit verschil van 18 dagen in Q1-2021 was voor corona gemiddeld 30 dagen. Op meer onderdelen lijkt het gat te worden gedicht. Zo was in 2018 bijna 2/3 van de unieke vacatures in Nederland van bureaus (63%). Dat percentage is in Q1-2021 gedaald naar 54%. In vergelijking met een jaar geleden (Q1-2020) zijn er vandaag meer bureaus actief op de markt (+1,2%), maar dat is een bescheiden stijging in verhouding tot ruim +10% meer werkgevers die actief aan het werven zijn in vergelijking met Q1-2020. Verder valt op dat ten opzichte van 2018 ruim 10% minder bureaus actief zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, wat mede wordt veroorzaakt door consolidatie in de sector.

“Bureaus zijn in Nederland niet weg te denken in het functioneren van de arbeidsmarkt. Zij zijn ook de aanjager van innovatie, automatisering en digitalisering. Door corona en vooral de implementatie van video-solliciteren, heeft het bedrijfsleven een versnelling kunnen maken om een deel van die achterstand in te halen. Het vermoeden is echter dat dit niet duurzaam is nu vacatures in algemene zin en in het bijzonder voor recruiters naar nieuwe records stijgen. Hierdoor lijken de signalen te wijzen in werkgevers die kiezen voor de traditionele aanpak om schaarste aan te pakken met harder werken en meer recruiters, in plaats van slimmer en doelgroep gerichter werven. Bureaus houden daarmee een substantieel voordeel”, aldus Geert-Jan Waasdorp. Directeur van Intelligence Group.

Jobdigger Loopbaan: voor loopbaanprofessionals bij Werkgeversservicepunten

Jobdigger Loopbaan biedt betrouwbaar inzicht in mens én arbeidsmarkt. Dit inzicht helpt Werkgeversservicepunten (WSP) om kandidaten te helpen in de zoektocht naar een nieuwe baan. Breng de arbeidsmarkt in beeld en krijg toegang tot het complete vacature-overzicht van Nederland op organisatie-, functie- en locatieniveau.

Voor de coach:

Krijg inzicht in jouw kandidaat: de persoonlijkheid, interesses en competenties worden duidelijk binnen Jobdigger Loopbaan. Maak gebruik van het aanbod aan loopbaantesten en vind snel vacatures die passen bij de kandidaat. Alle acties van jouw kandidaat binnen Jobdigger wordt opgeslagen in het logboek. Dit bespaart je het uitvoeren van administratieve handelingen. Zo bespaar je tijd die je liever aan het coachen van jouw kandidaat besteedt.

Voor de accountmanager:

Vind bedrijven die veel vacatures uitzetten en koppel hen aan het WSP waar je werkzaam bent. Maak het zo makkelijker voor zowel de coach als een organisatie om een goede match te vinden. Help kandidaten en bedrijven binnen jouw account om een duurzame relatie aan te gaan.

Benieuwd hoe jij Jobdigger Loopbaan in kunt zetten? Lees hier meer of vraag gratis en vrijblijvend een demo aan. Eén van onze data-experts neemt je graag mee door functionaliteiten en mogelijkheden.

De favoriete vakgebieden van oud-horecapersoneel

De horecabranche heeft het afgelopen jaar flinke klappen gekregen. De deuren moesten sluiten, mochten vervolgens weer open voor een korte zomerperiode en werden uiteindelijk weer gesloten gedurende de lange wintermaanden. Een onvermijdelijk gevolg hiervan is de herplaatsing van oud-horecapersoneel. Intelligence Group en Jobdigger ondervroegen de werknemers die van baan moesten wisselen: waar willen zij het liefste aan de slag? Ook werd er gekeken naar de baankansen binnen deze vakgebieden.

Sterke daling in het aantal beschikbare banen in de horeca

De Nederlandse horeca heeft het al maanden zwaar te verduren, wat de baankansen binnen deze branche in korte tijd aanzienlijk heeft verslechterd. De cijfers liegen er niet om. Precies ten tijde van de eerste positieve coronatest in Nederland, eind februari 2020, keldert de grafiek naar beneden. Na een korte piek in de zomer blijft de neerwaartse koers aanhouden tot diep in 2020. Pas in de eerste maanden van het nieuwe jaar is er een voorzichtige positieve verandering merkbaar.

Voorkeur gaat in 30% van de gevallen naar de recreatiesector

Uit onderzoek van Intelligence Group over het tweede tot en met het laatste kwartaal van 2020 blijkt dat oud-horecawerknemers die van baan moesten wisselen de voorkeur gaven aan de recreatiesector. Maar liefst 30% van de ondervraagden gaf prioriteit aan de sector toerisme, recreatie en sport. Deze sector wordt ook genoemd in de top drie van de vakgebieden waarin oud-horecawerknemers daadwerkelijk aan de slag gingen: uiteindelijk blijkt 12% hier terecht te komen.

Opvallend is dat de zorg met 15% van de tweede voorkeur geniet. Nu de coronacrisis extra druk op de zorg uitoefent, is het natuurlijk goed nieuws dat horecapersoneel het interessant vindt om naar deze branche te wisselen. Maar hoe zit het met de baankansen van deze twee vakgebieden?

Top 10 favoriete vakgebieden voor personeel dat nu werkzaam is in de horeca:
1. Toerisme, recreatie en sport30%
2. Verpleging, verzorging en welzijn    15%
3. Onderwijs, opleiding en training15%
4. Sociaal, maatschappelijk en agogisch  13%
5. Verkoop, commercieel en sales   13%
6. Marketing  12%
7. Administratief en secretarieel  11%
8. Beveiliging, defensie, politie en brandweer11%
9. Cultureel en kunst    10%
10. Personeel, organisatie en HRM      9%
Bron: Intelligence Group

Hier komen de oud-horecamedewerkers uiteindelijk terecht

Wanneer de vakgebieden waar werknemers daadwerkelijk terecht komen onder de loep worden genomen, ontstaan er interessante inzichten. Een stevige 44% van het oud-horecapersoneel blijft werkzaam in deze branche. Vervolgens komt 12% terecht in toerisme- recreatie- en sportwereld. Op de derde plek van de gebieden die ex-horecamedewerkers bekleden staat de facilitaire dienstverlening. Dit beroep komt niet terug in de top 10, wat betekent dat werknemers hier niet graag een baan vinden. Toch komen ze hier in 10% van de gevallen terecht. Is dit een verandering van gedachte of pure noodzaak? 

Top 3 vakgebieden waar ex-horecapersoneel in terecht komt:
1. Horeca, bediening en voedselbereiding44%
2. Toerisme, recreatie en sport   12%
3. Facilitaire dienstverlening en schoonmaak  10%
Bron: Intelligence Group

Waar liggen de meeste baankansen?

Terwijl oud-horecawerknemers het liefst een baan zoeken in de toerisme-, recreatie-en sportsector, liggen hier niet de meeste kansen. De top vijf vakgebieden waar zij heen willen laten bij het bekijken van de uitstaande vacatures in het afgelopen jaar zeer uiteenlopende cijfers zien. Bij alle vijf de vakgebieden is een licht dalende lijn zichtbaar, maar de meeste werkgelegenheid is nog steeds te vinden in de commerciële sector. De recreatiebranche laat juist duidelijk een lager aantal zien dan de andere vakgebieden.

Je zou kunnen stellen dat het voor horecamedewerkers die van baan moeten wisselen, verstandig is om te kijken of er een passende vacature binnen de commerciële sector te vinden is. Hier zijn namelijk de meeste vacatures beschikbaar. Nu het vaccinatie- en testbeleid weer voorzichtig perspectief bieden, zal de positieve trend zich wellicht ook voor de horeca sterker gaan doorzetten in 2021. Er zijn zelfs vertegenwoordigers van de branche die in de loop van 2021 een groot tekort aan horecapersoneel verwachten!

Updates Jobdigger portfolio: filter nu nog gerichter binnen je salesfunnel

Binnen het portfolio van Jobdigger houden recruiters, uitzenders en salesmanagers hun online salesfunnel goed in de gaten. Gelabelde prospects, leads en klanten komen hier terecht. Om binnen dit portfolio net zo goed te kunnen zoeken en ordenen als binnen alle Jobdigger data, zijn we onder andere aan de slag gegaan met een nieuwe mogelijkheid om specifieker te filteren.

Filteren met je opgeslagen zoekprofiel

Waar het aanmaken van een zoekprofiel binnen Jobdigger eerst alleen belangrijk was voor het vinden van nieuwe prospects en leads, helpt het nu ook om binnen je bestaande salesfunnel op zoek te gaan naar organisaties. Het aangemaakte zoekprofiel gebruik je nu namelijk ook om je opgeslagen prospects, leads en klanten te filteren op bepaalde criteria. Eerder kon dit al op functietitel of opleidingsniveau; nu kun je de naam van een opgeslagen zoekprofiel selecteren. Zo vind je makkelijk gelabelde organisaties terug die relevant zijn voor je huidige salesactiviteiten.


Meerdere organisaties tegelijk selecteren

Vanaf nu kun je binnen het portfolio meerdere organisaties tegelijk selecteren om hier één actie op uit te voeren. Zo kunnen meerdere prospects in één keer worden gewijzigd in leads of kunnen organisaties die niet meer relevant zijn gemakkelijk worden verwijderd uit het portfolio. Bekijk hier hoe het werkt:

Slim leads genereren en matchen door optimaal samenspel van arbeidsmarktdata en geautomatiseerde matching

Met een zo compleet en actueel mogelijk beeld van alle kansen op de arbeidsmarkt per land, regio of postcodegebied, kunnen recruiters sneller kansen benutten. Ook kunnen ze een goede match vinden tussen vacatures en hun eigen of externe kandidaten. De nieuwe integratie van Jobdigger Insights en theMatchBox maakt het nog eenvoudiger om deze match te maken. De gebruikers van Carerix kunnen als eerste profiteren van de voordelen van deze nieuwe geïntegreerde totaaloplossing binnen hun ATS.

Drie slimme oplossingen in één

Met de integratie van de modules Jobdigger Insights en 360Match van theMatchBox wordt het maken van een match tussen kandidaat en bedrijf een sneller en efficiënter proces. Deze oplossing is nu geïntegreerd binnen de recruitmentsoftware van Carerix, waarin recruiters hun werving- en selectieprocessen vastleggen en kansen voor hun kandidaten kunnen opvolgen. Gebruikers van Carerix die de koppeling met de arbeidsmarktdata van Jobdigger Insights al gebruiken, hebben daarmee altijd toegang tot een volledig overzicht van de arbeidsmarkt. Vacatures op functietitel-, bedrijfs- en locatieniveau zijn al langer beschikbaar binnen het Jobdigger dashboard.

“Met onze arbeidsmarktdata en deze unieke integratie kan voor elke kandidaat de beste match worden gerealiseerd vanuit zowel eigen opdrachten als externe vacatures”. – Björn Hijmans, eigenaar bij Jobdigger.

Nu is het mogelijk om nog een set arbeidsmarktinformatie toe te voegen aan deze mix, namelijk de search- en matchmogelijkheden van theMatchBox. Recruiters besparen met theMatchBox veel tijd in hun recruitmentproces dankzij de geautomatiseerde matching van kandidaten en vacatures. De basis voor een goede match tussen eigen opdrachten en externe vacatures en kandidaat bestaat onder meer uit hard- en soft-skills, diploma’s en eerdere werkervaringen. Deze data kunnen we koppelen aan relevante functie- en beroepsprofielen zodat hierop kan worden gematcht. Carerix gebruikers kunnen nu al rechtstreeks gebruik maken van de geïntegreerde modules Jobdigger en 360Match. Jobdigger biedt de meest complete en actuele verzameling leads, vacature-data en doelgroep-data: dé tool voor business development”, aldus Hans Rook – Product Owner bij Carerix. Met 360Match hebben gebruikers een next generation search & matching oplossing om sneller en efficiënter kandidaten en vacatures te matchen.” 

Snel matchen van vacature met kandidaat én andersom

De combinatie van de drieledige integratie biedt Carerix-gebruikers de mogelijkheid om snel interessante vacatures binnen én buiten de eigen database te vinden, deze direct te koppelen aan geschikte kandidaten in je eigen talentpools en de vacature te importeren binnen Carerix. De arbeidsmarktdata kan vanuit de kandidaat worden benaderd, waarbij vanuit externe vacatures wordt gezocht naar een goede match voor de kandidaat. Anderzijds kan vanuit interne opdrachten, aangevuld met externe vacatures, de meest passende kandidaat worden gezocht en in beeld worden gebracht, gesorteerd op kwaliteitsscore. “Met de integratie besparen gebruikers veel tijd en worden kwalitatief goede matches gevormd met eigen vacatures én alle externe vacatures. Een win-winsituatie dus in de vorm van tijdsbesparing en een hogere omzet”, aldus Jan Govaerts – Managing partner van theMatchBox.

Voordelen

De belangrijkste voordelen voor de recruiter én de kandidaat die deze nieuwe integratie oplevert, op een rijtje:

 • Meer tijd en inzicht in de meest kansrijke leads;
 • Meer tijd voor betere matches;
 • Meer tijd en meer aandacht voor de meest geschikte kandidaten.

Meer weten over de integratie? Neem contact op met één van de partijen.  

Over theMatchBox

Sinds de oprichting in 2016 bouwt theMatchBox aan 360Match, een oplossing die bedrijven sneller en effectiever laten opereren in de arbeidsmarkt op het gebied van werving & selectie en detachering door het verbeteren van vacature en kandidaten data, ze doorzoekbaar te maken, interpreteren en matchen van kandidaten en vacatures met hoge precisie en volledigheid. Sinds de start van de commercialisering in mei 2019 groeide theMatchBox snel uit tot de referentie binnen search & matching en met klanten zoals Let’s Work, Connecting-Expertise, VDAB, Jellow, Jobat en Continu.  Echte digitale transformatie en automatisering met een focus op meetbare kwaliteit.

Contactpersoon TheMatchbox:
Jan Govaerts, Managing Partner
Telefoon: +32474914314
Email: jan.govaerts@thematchbox.be
www.thematchbox.nl                

Over Carerix

Carerix is sinds 2003 leverancier van slimme recruitment technologie voor bureau- en corporate recruitment teams. Carerix is een toonaangevende en internationale speler binnen de recruitment-, uitzend- en detacheringsbranche. Samen met professionele partners levert Carerix geïntegreerde state-of-the-art recruitment oplossingen waarmee onze klanten zich kunnen onderscheiden in de markt. Carerix bedient dagelijks meer dan 850 klanten en 12.000 gebruikers, verspreid over 17 landen. Naast de hoofdvestiging op locatie Rotterdam The Hague Airport, heeft Carerix ook een ontwikkellocatie in Kiev. Carerix is sinds 2018 onderdeel van de Pixid Group met vestigingen in Londen, Antwerpen en Parijs.

Voor meer informatie: www.carerix.com           

Optimaliseer je werving- en selectieproces: iedere dag de nieuwste vacatures in je mailbox

In Nederland worden dagelijks gemiddeld 9000 unieke vacatures online geplaatst. Voor recruiters en salesprofessionals die werkzaam zijn in de uitzendbranche, staffing of executive search, is het belangrijk om deze vacatures duidelijk in kaart te brengen. Zo sporen ze sneller kansen op de arbeidsmarkt op. Jobdigger Insights maakt de arbeidsmarkt voor hen inzichtelijker. Via Jobdigger ontvang je dagelijks nieuwe, voor jou relevante vacatures in jouw mailbox of ATS/CRM-systeem.

Ontvang alleen vacatures die voor jou relevant zijn

Met Jobdigger Insights ontvang je iedere dag meldingen van nieuwe vacatures die relevant zijn voor jouw kandidaten óf over potentiële klanten. Jij bepaalt zelf welk type vacatures jij van welke klant of prospect, beroepsgroep, branche of specifieke bedrijf wilt ontvangen. Als gebruiker kun je een zoekprofiel binnen Jobdigger Insights aanmaken en opslaan. Hierbij krijg je de mogelijkheid om vacatures die aansluiten bij dit profiel, dagelijks als melding in de mailbox te ontvangen. Het zoekprofiel kan bijvoorbeeld de wensen van een kandidaat vertegenwoordigen.

Ook kun je als gebruiker organisaties selecteren die je wil volgen. In dat geval komen er meldingen binnen zodra een organisatie weer een nieuwe vacature online heeft geplaatst. Met deze functionaliteit maakt Jobdigger Insights het totale aantal nieuwe vacatures overzichtelijk.. Dit bespaart veel tijd, die dan weer naar de aandacht voor een kandidaat of activiteiten in het salesproces kan gaan.

Gekoppeld aan jouw salesfunnel (portfolio)

Sinds kort geven de meldingen van nieuwe vacatures ook direct aan in welk deel van je salesfunnel de organisatie hoort die deze vacature heeft geplaatst. Bij de vacature staat dan ‘prospect’, ‘lead’ of ‘klant’. Het geven van één van de labels aan een organisatie doe je gemakkelijk binnen Jobdigger Insights. Wanneer een organisatie nog niet is gelabeld, kun je dit direct vanuit een vacature doen.

Vanuit de melding kun je de vacature op twee manieren bekijken:

 • Klik op de link van de website of de titel van de vacature. Dit brengt je meteen naar de oorspronkelijke vacature, op het jobboard of de website waarop deze is geplaatst.
 • Klik naar de vacature binnen Jobdigger. Vanuit dit overzicht kun je direct meer informatie bekijken over de organisatie en de markt. Bekijk welke vacatures een organisatie nog meer heeft openstaan of wat bijvoorbeeld het gemiddelde, gevraagde niveau is dat hoort bij deze functietitel.

Binnen jouw ATS-systeem vacatures direct gekoppeld via Jobdigger

Maak je gebruik van een ATS-systeem dat is gekoppeld aan Jobdigger? Dan is het ook mogelijk om deze meldingen in je mailbox te ontvangen. Je stelt dit in binnen de Jobdigger omgeving van jouw ATS-systeem. ATS-systemen waarmee Jobdigger al is geïntegreerd zijn:

 • Bullhorn / Connexys;
 • OTYS;
 • Carerix;
 • Mysolution;
 • Tigris;
 • Recruitnow;
 • E-matcher.

Benieuwd naar de mogelijkheden stand-alone of binnen jouw ATS-systeem? Neem dan contact op met één van onze data-experts. Meteen zien hoe Jobdigger voor jouw organisatie kan werken? Vraag gratis en vrijblijvend een demo aan.  

Salaristaboe in vacatureteksten neemt af

De kans dat je het salaris voor een functie in een vacaturetekst tegenkomt, is nog altijd klein. Toch zien we de afgelopen jaren een stijging in het aantal keren dat het salaris vernoemd werd. Met name in 2020 leek het taboe op salarisvermeldingen in vacatures door steeds meer werkgevers en bemiddelaars doorbroken te worden.

“Vacatures zijn van hogere kwaliteit met een salarisvermelding”

Althans, als we afgaan op de criteria die het nieuwe Google for Jobs voor vacatures stelt. De salarisindicatie is hier een rankingsfactor en bepaalt mee of je optimaal scoort in de resultaten binnen Google. Dit zou een reden kunnen zijn voor werkgevers en bemiddelaars om het salaris juist wel te vermelden voor potentiële sollicitanten. In het eerste kwartaal van 2020 schreef het AD (bron: link) met ondersteuning van onze data over het ontbreken van salarisindicaties in vacatures en de nadelen dit heeft voor de arbeidsmarkt en baanzoekers. Nu kunnen we met de nieuwste cijfers delen dat deze trend zich positief ontwikkelt.

Stijgende lijn, zeker onder bemiddelaars

Ondanks dat we nog vaak termen als ‘marktconform salaris’ tegenkomen, zien we dus steeds vaker (concrete) salarisindicaties in vacatureteksten terug. Met name in 2020 nam deze ontwikkeling een positieve sprong van 18 % naar 26 %. Onder vacatures van bemiddelaars ging het percentage salarisvermeldingen zelfs omhoog naar 30 %. 

En, wat vind jij van deze ontwikkeling? Moet deze stijgende lijn zich zo doorzetten?

2020 V.S. 2019: dit veranderde op de arbeidsmarkt

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2020 stonden grotendeels in het teken van Corona. We zagen dit jaar dan ook opvallende veranderingen, zoals de verschuivingen in de werkgelegenheid in diverse branches. Het was een beweeglijk jaar waarin we ondanks de coronacrisis ook nieuwe kansen zagen ontstaan. We hebben wat opvallende veranderingen ten opzichte van 2019 voor je onder elkaar gezet.

De top 10 beroepen per opleidingsniveau

In de afgelopen twee jaar zagen we veel wijzigingen in de top 10 van het aantal uitgezette vacatures in mbo-, hbo- en wo-beroepen. Dit zijn er opvallend minder in de top 10 beroepen voor wo dan in de andere opleidingsniveaus.

Veel verschuivingen in mbo-beroepen

De top drie bleef hetzelfde in 2020: de meeste vacatures stonden uit voor de Medewerker klantenservice, Verkoopmedewerker en Magazijnmedewerker. We zagen de Verzorgende IG omhoog schuiven in het rijtje en ook de Verpleegkundige verscheen in de top 10. Hoewel de operator food zijn plek mocht behouden, verdween de Medewerker bediening geheel. Dit kan een gevolg zijn van de coronacrisis, die het meeste impact heeft op de horecabranche.

Hbo: nieuwe beroepen verschijnen in de top 10

Ook de top 10 mbo-beroepen laat veel verandering zien ten opzichte van 2019. Enkele beroepen komen opnieuw terug, maar we zien ook drie nieuwe beroepen: Communicatieadviseur, Systeembeheerder en Business analist.

Top 10 het meest stabiel in het wo

Het lijkt erop dat de coronacrisis weinig effect heeft gehad op de top 10 wo-beroepen die het meeste vacatures uit hadden staan in 2020. Eén duidelijk verschil met 2019 is dat het beroep ‘Huisarts’ dit jaar in de top 10 verscheen.

Nieuwe functietitels in 2020

Ondanks dat veel branches een daling in het aantal vacatures lieten zien in 2020, ontstonden er ook kansen in de vorm van nieuwe functietitels. Met name op het gebied van zorg en duurzaamheid. Het meest opvallende is het grote aantal nieuwe ‘coronaberoepen’ die ontstonden in 2020. ‘Corona’ werd sowieso een steeds vaker voorkomend woord in vacatures. We zagen vernoemingen van Corona tot wel 25.000 keer in vacatures voorbij komen binnen één kwartaal.

De vraag naar internationaal talent gedaald

Het aantal Engelstalige vacatures in Nederland dat onze spiders in 2020 vonden, waren er een stuk minder dan in 2019. De oorzaak hiervan is niet zeker, maar zou gelinkt kunnen worden aan de beperkingen die als gevolg van Corona op de arbeidsmarkt ontstonden in 2020. Zo werd het lastiger om naar Nederland te reizen en daalde het aantal immigranten in 2020 (Bron: CBS). Het aantal Engelstalige vacatures is gedaald met 15,5 %.

Thuiswerken werd de norm in 2020

Er zijn weinig organisaties en werknemers die er niet mee te maken kregen in 2020: thuiswerken. Om het besmettingsrisico op de werkvloer zo klein mogelijk te houden, werden werkgevers gevraagd om een thuiswerkbeleid te hanteren. Deze vraag van het kabinet heeft ook een duidelijk effect gehad op de insteek van veel vacatureteksten. De afgelopen jaren zagen we al een lichte stijging in het aantal keren dat ‘thuiswerken’ benoemd werd in vacatures. In 2020 maakte deze trend een flinke stijging door:

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Benieuwd welke ontwikkelingen zich nog meer voordeden op de arbeidsmarkt in 2020? Of wil je graag weten wat zich de eerste maanden van 2021 allemaal afspeelt? Hou onze website dan goed in de gaten voor wekelijkse updates. Ben je op zoek naar kansen voor jouw organisatie? Vraag dan een demo aan en ontdek wat Jobdigger voor jou kan betekenen.

“Optimale datakwaliteit bereiken we samen met onze gebruikers”

Dagelijks vinden gebruikers binnen Jobdigger nieuwe vacatures voor hun kandidaten of ontdekken ze leadkansen dankzij de inzet van arbeidsmarktdata. Onder andere recruiters, uitzenders en salesmanagers zetten de data van Jobdigger intensief in voor hun organisatiedoelen. Het is dan ook belangrijk dat deze data juist en actueel is. We vertellen je meer over het belang van datakwaliteit en hoe we deze zo goed mogelijk waarborgen.

Onze spiders zijn altijd druk aan het werk

Sinds 2014 struinen onze spiders dagelijks vacaturebronnen in Nederland af om een zo compleet mogelijk overzicht van vacatures te verzamelen. Dit doen ze volledig automatisch en zelfstandig. De spiders focussen zich specifiek op vacaturepagina’s; dit zijn niet alleen webpagina’s zoals jobboards, vacaturesites van bemiddelaars, werken-bij-websites van grote corporates en sites van MKB, maar bijvoorbeeld ook Word- en Pdf-bestanden. Het vacatureoverzicht dat hieruit voortkomt is vervolgens beschikbaar binnen Jobdigger, samen met bedrijfs-, markt-, en doelgroepanalyses.

De meest waardevolle input komt van onze gebruikers

Om de datakwaliteit binnen Jobdigger te verbeteren, vragen we gebruikers om ons feedback te geven. Wanneer zij een fout in de data tegenkomen of een suggestie hebben om de kwaliteit te verbeteren, kunnen zij dit gemakkelijk binnen Jobdigger doorgeven aan onze data-experts. De issues worden periodiek behandeld. Op deze manier zijn we constant up-to-date en kunnen we ervoor zorgen dat Jobdigger optimaal werkt ten behoeve van de gebruikers.

Waar letten we op als het gaat om datakwaliteit?

We checken onze data op enkele punten, waaronder:

 • Zijn de grootste vacaturebronnen nog actief?
 • Zien we opvallende ontwikkelingen in het vacaturevolume?
  • Als het aantal vacatures ergens ineens extreem hard stijgt of daalt, is dat vaak een kort onderzoek waard.
 • Zien we een terugkerend patroon in de feedback van de gebruikers van Jobdigger?
  • Dit geeft ons input om grotere ontwikkelingen door te voeren.
 • Zien we kansen om bepaalde aspecten nog te kunnen verbeteren?
  • Denk aan: het herkennen van het juiste opleidingsniveau, salaris, bedrijf.

Dit zijn enkele voorbeelden, maar we houden op veel meer manieren zicht op de data. Om de kwaliteit in de gaten te houden, controleren we op de verschillende punten door naar ons eigen dashboard te kijken:

ISO gecertificeerd, en dat betekent..

 • ISO 9001: we zijn internationaal erkend op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dit ISO certificaat verklaart dat Jobdigger voldoet aan de behoeften, eisen en wensen van klanten.
 • ISO/IEC 27001: dit certificaat laat zien dat we voldoen aan alle eisen omtrent informatiebeveiliging. Voor de gebruikers van Jobdigger betekent dit onder andere dat persoonsgegevens goed beschermd zijn.

Transparantie naar (potentiële) gebruikers van Jobdigger

We vinden het belangrijk dat onze relaties met (potentiële) gebruikers van Jobdigger en partners transparant en eerlijk zijn. Dit betekent dat we graag open zijn over onderwerpen als datakwaliteit en -verzameling. De manier waarop we met data omgaan is ook internationaal hetzelfde. We zijn continue op zoek naar verbeteringen en zien dit als standaard onderdeel van ons proces. Heb je vragen over de data van Jobdigger? Stel ze gerust aan één van onze data-experts.

Vacature Sales Support Medewerker

Jobdigger is een innovatief data gedreven technologiebedrijf gevestigd in Arnhem. We verzamelen arbeidsmarktdata voor recruiters, bemiddelaars en loopbaanprofessionals en maken de gehele online arbeidsmarkt inzichtelijk en analyseerbaar via onze online producten. We zijn een kleine, flexibele, professioneel werkende en financieel gezonde organisatie. Kwaliteit en servicegerichtheid zijn voor ons belangrijk, en dat bewijzen we met onze ISO27001 en ISO9001 certificering.

Voor onze sales afdeling zijn we op zoek naar een sales support medewerker op HBO niveau.

Wat ga je doen?

 • Opstellen van offertes en contracten;
 • Aanmaken van facturen en abonnementen;
 • Garanderen van klanttevredenheid door adequate afhandeling van vragen van klanten;
 • Pro-actief contacten onderhouden met bestaande klanten;
 • Het geven van online demo’s of onboardings.

Wat breng je mee?

Je bezit een HBO diploma en bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Wat bieden wij jou?

We bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden zoals:

 • Een contract voor onbepaalde tijd;
 • Reiskostenvergoeding;
 • 2.500 euro per maand, exclusief vakantiegeld;
 • Bonusregeling;
 • Pensioenregeling;
 • Notebook van de zaak;
 • 30 vakantiedagen.
 • Voor externe afspraken staat een auto tot je beschikking.
 • Jouw persoonlijke en professionele groei is voor ons belangrijk, en we bieden je de mogelijkheid om je via seminars, trainingen en cursussen verder te ontwikkelen.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan snel contact met ons op zodat we kennis kunnen maken.

Soort dienstverband: Fulltime, Bepaalde tijd, Onbepaalde tijd

Aanvullende betalingen:

 • Vakantiegeld

Arbeidsvoorwaarden:

 • Budget voor professionele ontwikkeling
 • Kerstpakket
 • Lunchkorting
 • Pensioen
 • Reiskostenvergoeding
 • Telefoonplan
 • Vrijdagmiddagborrel
 • Werk vanuit huis

Werkschema:

 • ma-vr

Ervaring:

 • Sales: 2 jaar (Vereist)

Opleiding:

 • HBO (Vereist)

Thuiswerken:

 • Tijdelijk vanwege COVID-19

Voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus:

 • Op afstand solliciteren
 • Virtuele vergaderingen

Zoeken maar.