Nieuwsoverzicht

Case: Jobdigger geeft regio De Liemers inzicht in de lokale arbeidsmarkt

Op verzoek van het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt de Liemers (POA) heeft Jobdigger de regionale arbeidsmarkt geanalyseerd. Doordat het een kleine regio is, beschikte de Liemers enkel over algemene arbeidsmarktinformatie die bovendien vaak verouderd was. Uit analyse door Jobdigger blijkt dat nationale trends niet representatief zijn voor de lokale arbeidsmarkt van de Liemers.

Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt de Liemers

Het POA bestaat uit onderwijsinstellingen, regionale overheid en ondernemers en streeft naar een sluitende arbeidsmarkt in de Liemers. MBO- en HBO-onderwijsinstellingen leiden studenten op vanuit een meerjarig perspectief om in te spelen op de behoeftes van het bedrijfsleven, waardoor werkgevers geen problemen hebben om regionaal de juiste mensen aan te trekken. Ook wordt er gekeken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter aan werk te helpen.

Algemeen beschikbare informatie voldeed niet aan behoeftes

Om de regionale arbeidsmarkt te doorgronden, heeft het POA specifieke, actuele informatie over de Liemers nodig. De informatie waar zij over beschikte was afkomstig van brancheorganisaties en overheidsinstellingen als het CBS en het UWV. Doordat de Liemers een relatief kleine regio is, was deze informatie niet specifiek. Bovendien was de informatie vaak minimaal een jaar oud. Het vertelt iets over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in verschillende branches, de kansrijk geachte sectoren en de ontwikkeling van het aantal banen. Het probleem echter bij dit soort informatie is dat het vrij algemeen is en niet specifiek geldt voor de Liemers. Bovendien is de informatie gebaseerd op enquêtes in plaats van de daadwerkelijke regionale vraag.

De specifieke, actuele informatie vanuit Jobdigger

Om de arbeidsmarkt van de regio de Liemers in kaart te brengen, heeft Jobdigger alle unieke vacatures die tussen augustus 2013 en september 2015 geplaatst zijn, geanalyseerd. Dit waren ruim 17.000 vacatures, verdeeld over zeven gemeentes. Met deze vacatures werd het volgende onderzocht:

  • Geografische verdeling van de vraag
  • Ontwikkeling van het aantal geplaatste vacatures over de twee jaar
  • Verdeling van de vacatures over branches
  • Verdeling van de vacatures over beroepsgroepen
  • Meest gevraagde functietitels
  • Regionale bedrijven met de meeste vacatures
  • Gevraagde opleidingsniveaus
  • Verdeling stageplaatsen

Verdeling van de vacatures over branches en beroepsgroepen

Uit de analyse kwam onder meer dat In de Liemers de meeste vacatures in de groot- en detailhandel zijn, namelijk reparatie van auto’s. Industrie stond op nummer 2. Wat beroepsgroepen betreft, was de grootste vraag in de regio naar laders en lossers. Ook instellers- en bedieningspersoneel gereedschapswerktuigen werden veel gevraagd. Dit staat in contrast met de landelijke arbeidsmarkt, waar de vraag naar softwareontwikkelaars het grootst is.

Bedrijven met de meeste vacatures in de regio

Door de bedrijven met de meeste vacatures in de regio te analyseren, kon Jobdigger een top 100 opstellen. Hieruit bleek dat grote, in de regio gevestigde bedrijven, zoals Rotra, Wellman Recycling en Kinkelder, bepalend zijn voor de lokale arbeidsmarkt. Dit is terug te zien in de verdeling van de vacatures over branches en beroepsgroepen.

Gevraagde opleidingsniveaus

Medio 2015 concludeerde Jobdigger al dat in Nederland 10% van alle vacatures om WO-niveau vraagt, 41% om HBO, 43% om lager dan dat en 6% vroeg niet naar een opleidingsniveau (http://www.jobdigger.nl/marketeers-het-meest-gevraagd-door-directe-werkgevers-in-derde-kwartaal/). Echter, in de Liemers lag deze verdeling anders. Het opvallendste was dat slechts in 2% van de vacatures naar WO-niveau gevraagd werd, 53% vroeg naar MBO en 34% naar HBO. Het verschil in gevraagde opleidingsniveaus is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat de grotere industriële en logistieke bedrijven voornamelijk vroegen om middelbaar of lager geschoolde werknemers. Productiemedewerkers, monteurs en magazijnmedewerkers zijn gewild in de Liemers.

Conclusies

Uit het onderzoek van Jobdigger bleek dat de regionale arbeidsmarkt erg afhankelijk is van een relatief klein aantal grotere ondernemingen. Het is voor de Liemers van groot belang om deze bedrijven in kaart te brengen. Bovendien hoeft de lokale vraag niet te stroken met de nationale vraag naar arbeid. Nationale trends zijn niet altijd representatief voor elke regio. Een actuele, accurate weergave van de regionale arbeidsmarkt is daarom essentieel voor lokale overheden bij hun beleidsvoering.